Atölye ve Kulüpler

NUN Okulları, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılmasını önemsemektedir. Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleriyle paralel biçimde sosyal gelişimlerini de sağlamak adına birçok atölye ve kulüp her sene yenilenmektedir. 

İslam Tarihi Kulübü

İslam Tarihi Kulübü
İslam Tarihi Kulübü; öğrencilerimizle birlikte tarihe yolculuk yapmayı hedefler. İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in indiği ortamı tanıyan öğrencilerimiz, Hz. Peygamber’in (sav) hayatını farklı grup aktiviteleriyle analitik düşünme becerilerini geliştirerek öğrenirler. Dört halife dönemini kapsayacak şekilde oluşturulan kulüp içeriği, İslam fetihlerini ve ilim geleneğini bir arada ele almayı hedefler. Birinci dönem itibariyle Mekke’den başlayan yolculuğun ikinci dönem sonunda İstanbul’un Fethi ile tamamlanması planlanır.
İslam Tarihi Kulübü
Detay
İslam Tarihi Kulübü
İslam Tarihi Kulübü

Değerler Üretimi Kulübü

Değerler Üretimi Kulübü
Değerler Üretimi Kulübü; “Müslümanca” tüketmek ve “Müslümanca” üretmek için farkındalık oluşturmayı amaçlar. Öğrencilerimize sürdürülebilir kalkınma anlayışının ekonomik ve ekolojik boyutlarını öğretir. Öğrencilerimizin doğal kaynakların adil paylaşımından, üretim süreçlerinin takibine kadar adaletli, ilkeli, barışçı, duyarlı ve sorumluluk bilinci gelişmiş birer birey olarak yetişmeleri amaçlanır. Kulübümüzün temel hedefi; insanlığa fayda sağlayan işler yaparken Allah rızasını kazanmak gibi yüksek bir gayeyi kendisine ülkü edinen bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Değerler Üretimi Kulübü
Detay
Değerler Üretimi Kulübü
Değerler Üretimi Kulübü

Münazara Kulübü

Münazara Kulübü
Münazara; iki karşıt düşüncenin iki grup arasında bir jüri ve izleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalardır. Münazara ile öğrencilerimiz; özgür, yaratıcı, eleştirel düşünme yeteneklerini, okuma ve yazma becerilerini geliştirme fırsatı bulmalarının yanı sıra bir konu çerçevesinde araştırma yapma ve bilgi toplama konusunda çeşitli yöntemler öğreneceklerdir.
Münazara Kulübü
Detay
Münazara Kulübü
Münazara Kulübü

Drama Kulübü

Drama Kulübü
Drama; geçmiş zamanın, şimdiki durumun ve yaşanması muhtemel herhangi bir olayın doğaçlama olarak canlandırılması olayıdır. Bireyin kendini grup içinde ifade edebilme becerisini kazanması, bireyin arkadaşlarıyla iletişim kurması, benlik algısının gelişmesi, güven duygusunun gelişmesi dramanın hedefleri arasındadır. Yapılacak etkinlikler örnek bir olay olabileceği gibi, bir durum, resim, benzetme de olabilir. Drama her sınıf seviyesinde uygulanabilir.
Drama Kulübü
Detay
Drama Kulübü
Drama Kulübü

Halk Oyunları Kulübü

Halk Oyunları Kulübü
Halk oyunları, ülkemizin oyunlarını yansıtır. Hem zengin kültürümüzün etkisiyle hem de coğrafi konumumuz gereği oyunlarımız çeşitlilik gösterir. Öğrencilerimiz, ülkemizin kültürel zenginliklerini halk oyunları aracığıyla tanıma fırsatı elde ederler. Ayrıca bu oyunları öğrenirken yaptıkları fiziksel hareketlerle beyin-kas-bedensel koordinasyonunu geliştirme, grup çalışması ve sorumluluk alma becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yıl boyunca çeşitli etkinliklerde sahne almayı istiyor, halk oyunlarını tanımak ve sergilemek istiyorsanız bu etkinlik tam size göre.
Halk Oyunları Kulübü
Detay
Halk Oyunları Kulübü
Halk Oyunları Kulübü

Robotik ve Kodlama Kulübü

Robotik ve Kodlama Kulübü
Robotik ve kodlama kulübünde öğrenciler, temel teknolojiyi, sensörleri mekanik, elektronik ve kodlama alanında eğitim alarak günlük yaşamdan projeler üretirler.
Robotik ve Kodlama Kulübü
Detay
Robotik ve Kodlama Kulübü
Robotik ve Kodlama Kulübü

Seramik Kulübü

Seramik Kulübü
Seramik; özünde çocuğun iç dünyasını ortaya çıkarması ve çok yönlü gelişmesinde önemli bir sanatsal etkinliktir. Ayrıca estetik duyguların geliştirilmesi yetenek ve yaratıcılık gücünün olgunlaştırılmasını hedefliyoruz. Seramik eğitiminde duyarlılık, üç boyutlu düşünme ve gözlemlediğini yansıtma sınırları genişletir. Böylelikle kendisini tanımaya çalışırken kile de bu yönünü aktarmayı keşfetmek amaçlanmaktadır. Seramik çalışmalarında nesneler resim gibi çizgi halinde yapılmaktayken, zaman içerisinde çalışmalara hacim ve boyut kazandırılır. Böylece seramik eğitimi çocuklar üzerinde bütünsel bir gelişim sağlamaktadır.
Seramik Kulübü
Detay
Seramik Kulübü
Seramik Kulübü

Plastik Sanatlar Kulübü

Plastik Sanatlar Kulübü
Plastik Sanatlar, kalıplanabilen veya şekil verilebilen (plastik niteliğe sahip) boya, kil, alçı gibi malzemelerin uygulanmasıyla oluşturulan, resim, seramik, çizim vb. sanatların tümünü kapsar. Amacımız; öğrencilerimize el ve göz koordinasyonu ile motorsal kas becerileri atölye çalışmaları ile geliştirilirken düşüncelerini soyuttan somuta dönüştürebilecekleri özgün ürünler tasarlayabilecekleri bir ortam sağlamak. Öğrencilerimize her alanda kullanabilecekleri teknik bilgileri öğrenerek, yapılan atölye çalışmaları ile birlikte çok boyutlu düşünebilmelerini sağlayarak, özgün fikirler ve ürünler üretebilmelerini hedeflemekteyiz.
Plastik Sanatlar Kulübü
Detay
Plastik Sanatlar Kulübü
Plastik Sanatlar Kulübü

Ebru Kulübü

Ebru Kulübü
Ebru, geleneksel Türk süsleme sanatlarındandır. Amacımız geleneksel sanatımız olan Ebru Sanatı’nın öğrencilerimize tüm malzemelerinin ve geleneksel desenlerinin öğretilmesini hedeflemekteyiz.
Amacımız bu sanatımıza ilgi duyan gençlerimizin sanatımızı gelecek nesillere aktarması ve korumasını sağlamaktır.
Ebru Kulübü
Detay
Ebru Kulübü
Ebru Kulübü

Hat Kulübü

Hat Kulübü
Hat Sanatı, harflere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilme sanatıdır. Geleneksel el sanatlarımızın en önemlilerinden biri olan Hat sanatında mürekkep, kalem, kağıt, hokka ve kamış gibi malzemeleri kullanarak geleneksel sanatımızı icra etmelerini hedeflemekteyiz. Hat kulübü öğrencilerimiz hat sanatının inceliklerinden biri olan harfleri birleştirmeyle başlarlar. Kulübümüzün amacı da çocuklarımıza estetik bir anlayış kazandırmaktır.
Hat Kulübü
Detay
Hat Kulübü
Hat Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü
Fotoğrafçılık, fotoğraf makinelerinin özelliklerini ayırt edebilme, temel ayarlarını yapabilme ve ortama uygun fotoğraf çekebilme becerisi kazandırmayı amaçlar. Fotoğrafın temel teknik bilgilerinin yanı sıra konuyu seçmek, fotoğrafik bakış açısını bulmak, fotoğrafik anlatımı oluşturacak ayrıntıları seçmek temel hedefler arasında yer alır.
Fotoğrafçılık Kulübü
Detay
Fotoğrafçılık Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü

Satranç Kulübü

Satranç Kulübü
Satranç, bir mücadele oyunu olmakla birlikte, akıl, zekâ, yaratıcılık, ileri görüşlülük, planlama, yerinde ve zamanında davranma, cesaret, sabır, serinkanlılık gibi evrensel değerler ve yetenekleri geliştiren bir sanat, bir bilim ve bir spordur. Kazandırmayı hedeflediğimiz bu özellikler ile birlikte başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu görmeleri sağlanır.
Satranç Kulübü
Detay
Satranç Kulübü
Satranç Kulübü

Tekstil Kulübü

Tekstil Kulübü
Tekstil, dikim ve çizim tekniklerini geliştirerek deneyimlemek hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz ile yıl boyunca iş birliğiyle; doku çalışması, yaratıcı çizim, farklı malzemelerle tasarım, manken üzerinde tasarım çalışması yapma, hazırlık aşamalarını izleme, ayakkabı, çanta tasarlama, boyama gibi çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.
Tekstil Kulübü
Detay
Tekstil Kulübü
Tekstil Kulübü

Karikatür Kulübü

Karikatür Kulübü
Karikatür, karikatüre ilgi duyan öğrencilerin sanatsal üretim yoluyla yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Mizah duygularını geliştirerek ilerideki yıllarda daha hoşgörülü, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak amaçları arasındadır.
Karikatür Kulübü
Detay
Karikatür Kulübü
Karikatür Kulübü

Senaryo Yazarlığı Kulübü

Senaryo Yazarlığı Kulübü
Senaryo; tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film gibi eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metinlere verilen isimdir. Senaryo yazarlığı ise bu yazılı metinlerin hazırlanmasından, kurgusundan, hikayesinden sorumlu kişidir. Bu kulüpte senaryo yazarı ne yapacaktır?
Hikaye fikirleri üretmek için araştırma yapar.
Hikaye, karakter gelişimi ve diğer anlatı temelleriyle senaryolar geliştirir.
Mevcut bir metni senaryoya dönüştürür.
Senaryo yazım tekniğini öğrenir.
Hayal gücünü güçlendirme çalışmaları yapar.
Senaryo Yazarlığı Kulübü
Detay
Senaryo Yazarlığı Kulübü
Senaryo Yazarlığı Kulübü

Stem Kulübü

Stem Kulübü
Yeni bir yaklaşım olarak STEM veya Türkçe olarak FeTeMM; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin bir araya gelerek oluşturduğu, öğrencilerin teorik derslerde gördükleri konuları farklı etkinliklerle deneyim kazanıp uygulamalarını sağlayan disiplinler arası bir eğitim programıdır. Öğrenciler bu yöntemle hem matematik ve fen bilimlerinin günlük hayatta ne şekilde karşılarına çıktığını öğrenebilmekte, hem de erken yaşta mühendisliğe karşı ilgileri oluşmaktadır. Ayrıca bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerini/metotlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık gibi 21. yüzyıl becerileri denilen ve çağımızda bireylere mutlaka kazandırılması gereken özelliklerin öne çıkartılmasını hedef almaktadır.
Stem Kulübü
Detay
Stem Kulübü
Stem Kulübü

Şiir Kulübü

Şiir Kulübü
Şiir, kültürümüzün binlerce yıllık birikiminin oluşumunda tarihten günümüze kullanılan en önemli edebî türdür. Öğrencilerimizin bu edebî türü derinden benimsemesi, duygularını ve düşüncelerini ifade ederken mecazlara, simgelere önem vermesi, şiirin sağlayacağı kazanımlardan olacaktır. Kulübümüzün hedefi, öğrencilerimizin Türk ve dünya edebiyatının seçkin şairlerinin şiirlerini okuması ve şiir zevkini kazanması olacaktır.
Şiir Kulübü
Detay
Şiir Kulübü
Şiir Kulübü

Ahşap Atölyesi

Ahşap Atölyesi
Ahşap atölyesi çalışmaları öğrencilerimizin ekip halinde, planlı çalışmasına katkı sağlarken el becerilerini geliştirir. Ayrıca öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken, teknolojiyi etkin kullanan ve üreten bireyler olmalarına katkı sağlar. Öğrencilerimizin ahşap atölyesi sayesinde farklı disiplinlerde öğrendikleri soyut bilgileri kullanarak somut ürünler ortaya koyabilmenin mutluluğunu yaşarlar. Sizlerde yıl boyunca birbirinden ilginç tasarımları, farklı el aletleri ve makineleri kullanarak deneyimleyeceğimiz kulüp çalışmamızda, bir ihtiyaçtan yola çıkarak kulüp öğrencilerimizle birlikte bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Ahşap Atölyesi
Detay
Ahşap Atölyesi
Ahşap Atölyesi

Akıl Oyunları Kulübü

Akıl Oyunları Kulübü
Akıl oyunlarının çocukların zekâ gelişimine olan etkisi üzerinde yapılan çeşitli araştırmalarda gösterdiği üzere bu tip oyunlar yalnızca çocukların zekâ gelişimini değil, aynı zamanda düşünsel gelişimini de sağlamaktadır. Bilimsel niteliğe sahip olan Akıl oyunları, tarihimizde de önemli bir yere sahiptir. Bu oyunları ve kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş oyunlarını gün yüzüne çıkartıp öğrencilerimize tanıtarak aynı zamanda kültürel zenginliğimizi de öğreteceğiz. Bu oyunlar sayesinde onlara farklı bakış açıları kazandırmaya ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler düzenleyip telefon ve internet başta olmak üzere teknolojinin yanlış ve zararlı kullanılmasını önlemeye ve onları sosyal ve kültürel alanda daha aktif hale getirmeyi amaçlamaktayız. Akıl oyunları dünya genelinde kabul görmekte, ülkelerin Eğitim sistemlerinde kullandıkları ve giderek yaygınlaşmakta olan bir materyal haline gelmiştir. Bizlerde bu bağlamda, öğrenciler ve eğitimciler tarafından öğretim materyali olarak kullanılmasını ve yaygın kullanılan bir öğretim aracı olmasını hedeflemekteyiz.
Kulübümüzde,
1. Yetenek ve becerilerin farkındalığını sağlamayı,
2. Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen birey sayısını artırmayı,
3. Doğru ve çabuk düşünüp, karar verebilme yeteneğini geliştirmeyi,
4. Kültürümüzde yer alan unutulmuş oyunları gün yüzüne çıkarmayı,
5. Matematiksel becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Akıl Oyunları Kulübü
Detay
Akıl Oyunları Kulübü
Akıl Oyunları Kulübü

Keşf-i NUN Bilim Kulübü

Keşf-i NUN Bilim Kulübü
Her hafta farklı bir tema ile her tema için hazırlanmış bir senaryo ve her senaryo için dekore edilmiş bir ortam oluşturularak öğrencilerin bilime olan meraklarını geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin bilimin her haliyle hemhal olacağı kulübümüzde sizleri bekleyen en büyük sürpriz bu kulüpte kimi zaman Adli Tıp Uzmanı olarak kanıtların peşinde koşacaksınız, kimi zaman Mimar olarak tarihin tozlu sayfalarından sıyrılıp yeni eserler inşa edeceksiniz, kimi zaman bir Astronot olarak uzayın derinliklerinde kaybolacaksınız ve kimi zaman ise bir Arkeolog olarak geçmişin izlerini takip edeceksiniz.
Keşf-i NUN Bilim Kulübü
Detay
Keşf-i NUN Bilim Kulübü
Keşf-i NUN Bilim Kulübü

Bağlama Kulübü

Bağlama Kulübü
Geleneksel Türk müziğimizin hemen hemen her bölgesinde en sık kullanılan genelde 7 ve 9 telli, mızrap (tezene) ile çalınan ses genişliği yaklaşık iki oktav olan, tahta telli çalgıya bağlama denilir. Bağlamanın atası olarak Kopuz gösterilmektedir. Türk kültürünün ve Anadolu’nun en önemli mihenk taşlarının başında gelen bağlamanın genç nesillere tanıtılıp sevdirilmesi ve Halk Müziği repertuvarının çalışılması kulübün hedeflerindendir.
Bağlama Kulübü
Detay
Bağlama Kulübü
Bağlama Kulübü

Keman ve Çello Kulübü

Keman ve Çello Kulübü
Keman ve çello enstrümanları hem Türk Müziği hem de Avrupa müziği icra edilebilen enstrümanlardandır. Öğrencilerin sabır ve disiplin sahibi olmaları açısından çok faydalıdır. Öğrenilmesi ve belli bir seviyeye ulaşılması çokça zaman ve emek gerektirir. Kulübümüzde Türk ve Batı müziğinden repertuvar geçilerek çalışmalar yapılacaktır.
Keman ve Çello Kulübü
Detay
Keman ve Çello Kulübü
Keman ve Çello Kulübü

Piyano Kulübü

Piyano Kulübü
Piyano kulübünün başlıca hedefleri, müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek, el, göz ve ayak koordinasyonunu sağlamak, beynin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmakla birlikte, müzik kültürlerini geliştirmektir. Öğrencilerimiz klasik batı müziğinden eserler, repertuvar çalışması ve teknik nota çalışması yaparak kavrayacaktır.
Piyano Kulübü
Detay
Piyano Kulübü
Piyano Kulübü

Klarnet Kulübü

Klarnet Kulübü
Öğrencilere Türk müziğinin hemen her türünde yaygın olarak kullanılan klarnetin Türk Müzik Kültürü bağlamında yeri ve önemini kavratılır ve Klarnet eğitimi sayesinde kendini ifade etme becerisini, duyuşsal ve bilişsel gelişimini sağlaması kulüp dersinin amacı ve hedefidir. Klarnet kulübümüzden Batı Müziği teknik ve becerileri kazanılacağı gibi Türk Müziği repertuvarı üzerine çalışmalar yürütülecektir.
Klarnet Kulübü
Detay
Klarnet Kulübü
Klarnet Kulübü

NUN Müzik Topluluğu

NUN Müzik Topluluğu
NUN Müzik Topluluğu, okulumuz öğrencilerinden oluşacak olan bir korodur. Koromuzda başlıca nefes ve diyafram çalışmaları yapılarak, okulumuzun belirlediği, okul içi ve okul dışı çeşitli etkinler için repertuvar çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerimiz; Nun Müzik Topluluğu sayesinde, sosyal becerileri olumlu yönde gelişecek, toplumda kendilerini düzgün bir şekilde, müzikal açıdan ifade etme fırsatı bulacaklardır. Böylece, müzikle daima iç içe olarak, ekip ruhuyla hareket etmeyi öğreneceklerdir. Amacımız, kendi müziğimiz başta olmak üzere, farklı dillerde ve farklı kültürleri yansıtan müzik türlerini de icra etmek ve öğrencilerimizin sanat yönünden ufuklarını açmaktır.
NUN Müzik Topluluğu
Detay
NUN Müzik Topluluğu
NUN Müzik Topluluğu

Yan Flüt Kulübü

Yan Flüt Kulübü
Klasik Avrupa Müziğinde nefesli çalgı kategorisine giren, sesi adeta kuş cıvıltılarını andıran flüt/yan flütün geçmişi çok eski tarihlere dayanır. Kolay taşıma özelliğine sahip olan yan flüt önemli bir solo ve eşlik çalgısıdır. Orkestraların ve bandoların vazgeçilmezidir. Parlak sesi ve hızlı melodilerin kıvraklıkla çalınabileceği yapısıyla etkileyici bir enstrümandır. Kulübümüzde öğrencilerimiz, doğru nefes ve doğru diyafram kullanım teknikleriyle birlikte, farklı müzik türlerinden örnekler çalarak, temel eğitim tekniklerinden uzaklaşmadan kalıcı bir öğrenim göreceklerdir.
Yan Flüt Kulübü
Detay
Yan Flüt Kulübü
Yan Flüt Kulübü

Tanbur Kulübü

Tanbur Kulübü
Öğrencilerimizin meşk yoluyla eğitim göreceği, geleneklerini musiki ile öğrenecekleri bir eğitim. Tanbur enstrümanını çalışılacağı kulübümüzde öğrencilerimiz musikimizi öğrenmekle kalmayıp köklü sanat anlayışımızın da farkına varacaklardır. Kendi sanatımızın ne kadar gelişmiş olduğunu yaşayarak ve hissederek deneyimleyerek geleceklerine yeni bir ufuk açmış olacaklar, aynı zamanda talebe olmayı edep ve sabrı öğrenip hayat boyu kalıcı kazanımlar edinmiş olacaklardır.
Tanbur Kulübü
Detay
Tanbur Kulübü
Tanbur Kulübü

Ud Kulübü

Ud Kulübü
Perdesiz bir çalgı olan ut/ud, telli ve mızraplı çalgılar kategorisinde yer almaktadır. 3 oktavlık bir ses aralığına sahip olan ud, 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Öğrencilerimiz ud sayesinde düzeylerine uygun alıştırma ve repertuvar çalışması yaparak kültürümüzde yer alan makamsal müziği yakından tanıyacaktır.
Ud Kulübü
Detay
Ud Kulübü
Ud Kulübü

Klasik Kemençe Kulübü

Klasik Kemençe Kulübü
Türk Sanat ve Tekke Müziğine ait olan klasik kemençe, aynı zamanda İstanbul Kemençesi olarak da bilinmektedir. Tellere tırnakların dayanmasıyla çalınan ve perdesiz bir enstrüman olan klasik kemençe derslerimiz, meşk usulü yani usta-çırak ilişkisiyle öğretilmektedir. Klasik kemençe, çok naif ve insan sesine çok yakın bir solo enstrümandır. Klasik kemençe sayesinde öğrencilerimiz, kendi kültürlerini öğrenmekle birlikte, makamsal Türk müziğini yakından tanıyacaklar, bu sayede kendi kültürlerini daima yaşatacaklardır.
Klasik Kemençe Kulübü
Detay
Klasik Kemençe Kulübü
Klasik Kemençe Kulübü

Basın ve Yayın Kulübü

Basın ve Yayın Kulübü
Yaratıcı yazma aktiviteleri yazma eylemini sıradan bir yapıdan uzaklaştırarak yazmayı keyifli ve etkili bir sürece dönüştürür.
Öğrencilerimiz bu aktiviteler sayesinde kendini ifade etme becerisini geliştirmeyi, yaratıcı düşünmeyi, sözcüklere farklı anlamlar yüklemeyi, metinler arası geçişleri ayırt etmeyi öğreneceklerdir. Dönem boyunca yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkardıkları ürünlerle öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bularak özgüvenlerini geliştirmeleri, Ortaokul olarak çıkardığımız ORTANCA dergisinin basım sürecinde görev almaları ve basın yayın sürecini öğrenmeleri hedeflenmektedir.
Basın ve Yayın Kulübü
Detay
Basın ve Yayın Kulübü
Basın ve Yayın Kulübü

İngilizce Sanat Kulübü

İngilizce Sanat Kulübü
Dil aracılığıyla öğrenme prensibinden yola çıkarak sanata ilgisi olan öğrencilerimizin seçmesini hedeflediğimiz bir kulüp çalışmasıdır. Öğrencilerimiz sanat çalışmalarını gerçekleştirirken İngilizce öğretmenleriyle ve birbirleriyle İngilizce iletişim kurarak dil becerilerini doğal yabancı dil ortamında geliştirme fırsatı bulacaktır.
İngilizce Sanat Kulübü
Detay
İngilizce Sanat Kulübü
İngilizce Sanat Kulübü

İngilizce Drama Kulübü

İngilizce Drama Kulübü
Sahne sanatlarına ilgisi olan öğrencilerimizin İngilizce dilini kullanarak bu ilgilerini dil becerilerini geliştirme amacıyla kullanmaları için planlanan bir kulüp çalışmasıdır. Kulüp çalışmaları boyunca öğrencilerimiz geliştirecekleri iletişim ve dil becerilerini kullanarak bir drama oyununu sahneleyeceklerdir.
İngilizce Drama Kulübü
Detay
İngilizce Drama Kulübü
İngilizce Drama Kulübü

İngilizce Yemek Kulübü

İngilizce Yemek Kulübü
Farklı kültürlere ait yemekleri tanıma, uygun tarifleri takım çalışmasıyla gerçekleştirme ve farklı lezzetleri tatma çalışmalarını kapsayan bir kulüp çalışmasıdır. Kulübün uygulama dili İngilizce olup, kulüp çalışmaları boyunca öğrencilerimizin hem dil becerilerini hem de sosyal becerilerini geliştirecekler ve bu çalışmalar neticesinde okulumuza ait İngilizce yemek kataloğu oluşturacaklardır.
İngilizce Yemek Kulübü
Detay
İngilizce Yemek Kulübü
İngilizce Yemek Kulübü

İngilizce Basın ve Yayın Kulübü

İngilizce Basın ve Yayın Kulübü
Okulumuzda yıl boyunca toplamda iki kere yayınlanacak olan İngilizce okul dergimiz eNUNciate için çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla kurduğumuz bir kulüp çalışmasıdır. Farklı yazı türlerinden oluşan İngilizce okul dergisinin içeriğinin belirlenmesi, uygun bulunan konular çerçevesinde farklı türden yazıların oluşturulması ve düzeltmesinde aktif görev alacaklardır. Kulüp çalışmaları öğrencilerimize hem dil hakkında hem dil aracılığıyla öğrenme fırsatı sunacaktır.
İngilizce Basın ve Yayın Kulübü
Detay
İngilizce Basın ve Yayın Kulübü
İngilizce Basın ve Yayın Kulübü

İngilizce Okuma Kulübü

İngilizce Okuma Kulübü
Öğrencilerimizin İngilizce okuma becerilerini geliştirme fırsatı bulacağına inandığımız bir kulüp çalışmasıdır. Okuma kulübü bünyesinde öğrencilerimiz birlikte belirleyecekleri okuma kitaplarını okuma ve anladıklarını farklı metotlarla paylaşma çalışmaları yapacaklardır.
İngilizce Okuma Kulübü
Detay
İngilizce Okuma Kulübü
İngilizce Okuma Kulübü

İngilizce Jmun Kulübü

İngilizce Jmun Kulübü
Junior Model United Nations-Küçük Yaş Model Birleşmiş Milletler Kulübü olarak bilinen bu kulüp Birleşmiş Milletler toplantılarının ortaokul öğrencileri için uyarlanan versiyonudur. Öğrencilerimizin İngilizce okuma, yazma ve sunma becerilerini geliştirmelerini, amaçladığımız bu kulüp çalışmalarında öğrencilerimiz farklı okullardan katılacak yaşıtları ile Birleşmiş Milletler toplantılarının kapsam ve içeriğine benzer çalışmaları kendi yaşlarına uygun şekilde gerçekleştireceklerdir.
İngilizce Jmun Kulübü
Detay
İngilizce Jmun Kulübü
İngilizce Jmun Kulübü

Yüzme Kulübü

Yüzme Kulübü
Yüzme kulübünün amacı öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda sağlıklı bir birey olarak özgüven gelişimlerini sağlamaktır. Tüm çocuklarımıza yüzmenin temel becerilerini öğreterek dört stil ile çocuklarımızı tanıştırmak olacaktır. Öğrencilerimizin yıl boyunca düzenli yüzerek form tutma ve direnç kazanma gibi pek çok fırsatları yakalayacaklardır. Öğrencilerimiz yüzme kulübü çalışmalarında organizasyon becerilerini geliştireceklerdir. Yapacağımız yarışmalar ve su topu gibi oyunlarla öğrencilerimizin sosyalleşerek arkadaşlarıyla güven ilişkisi kurup keyifli zaman geçirmelerini sağlanacaktır.
Yüzme Kulübü
Detay
Yüzme Kulübü
Yüzme Kulübü

Tekvando Kulübü

Tekvando Kulübü
Dünyanın en eski savunma sanatlarından biri olan Tekvando branşı, mantığın dövüş sanatı olarak tabir edilmektedir. Bireylerde teknik gelişimle beraber, ahlak ve özgüven gelişimini de desteklemeyi hedefler. Kulübümüzde yıl boyunca üste düzey teknik becerileri geliştirilerek müsabaka çalışmaları yapılacaktır. Teknik çalışmalar ile birlikte ilkeli davranışlar sergilemek temel eğitim şeklimiz olacaktır.
Tekvando Kulübü
Detay
Tekvando Kulübü
Tekvando Kulübü

Okçuluk Kulübü

Okçuluk Kulübü
Kişiye özgüven, disiplin, koordinasyon, heyecan sağlarken ayrıca sosyal bir ortam kazandırır. Sene içerisinde teknik çalışmalar yapılarak okullar arası müsabakalara katılım sağlanacak düzeyde planlama yapılacaktır.
Okçuluk Kulübü
Detay
Okçuluk Kulübü
Okçuluk Kulübü

Basketbol Kulübü

Basketbol Kulübü
Basketbol çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir takım oyunu olması nedeniyle bireysel ve toplumsal gelişimi de etkilidir. Spor sevgisini, spor bilincini ve spor yapma alışkanlığı kazandırarak; fiziksel ruhsal, zihinsel ve ahlaki gelişime katkıda bulunur. Kulübümüzde hücum ve savunma teknikleri yıl içerisinde eğlenceli ve eğitici çalışmalar ile öğretilecektir. Teknik becerileri yüksel olan öğrenciler ile müsabaka çalışmaları yapılarak farklılaştırmalar yapılacaktır.
Basketbol Kulübü
Detay
Basketbol Kulübü
Basketbol Kulübü

İzcilik Kulübü

İzcilik Kulübü
Çocuklarımızın fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal yönden gelişimine katkıda bulunmak; öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerine saygılı, doğru, temiz, düzenli, disiplinli, zamanlarını yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendirebilen birer vatandaş olarak yetiştirmek; okulda, okul dışında, evde ve iş hayatında her türlü şiddetin önüne geçmek, çocukların öz güvenlerini kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz açık hava programlarıdır. Çocuklarımızın doğayla iç içe olmalarını sağlamak, doğaya nüfus edebilmek başlıca hedefimiz olacaktır.
İzcilik Kulübü
Detay
İzcilik Kulübü
İzcilik Kulübü

Voleybol Kulübü

Voleybol Kulübü
Voleybol, altışar kişiden kurulan iki takım arasında oynanan, topu en fazla üç pas yaparak filenin üzerinden karşı tarafa geçirmeyi ve rakip takımın sahasına düşürmeyi amaçlayan bir takım oyunudur. Voleybol iki baskın özelliğe sahiptir. Bunlardan birincisi takımlar arasında file olması sebebi ile voleybolun “şiddete kapalı” bir spor dalı olması; diğeri de “takım sporu” olmasıdır. Voleybol, çocukları nezakete davet eder. Voleybol oynayan bir çocuk; şiddet kullanmadan, çalışması, iradesi ve rakibine karşı sağladığı psikolojik güç ile başarı kazanmayı hedefler. Başarı elde etmek için takım arkadaşlarına ihtiyacı olduğunun bilinci ile ekip çalışmasını ve yardımlaşmayı öğrenir. Planlamalar, öğrencileri temel teknik seviyesinden müsabaka seviyesine taşımak olacaktır.
Voleybol Kulübü
Detay
Voleybol Kulübü
Voleybol Kulübü

Masa Tenisi Kulübü

Masa Tenisi Kulübü
Masa Tenisi; konsantrasyon, ani ve doğru karar verme, çeviklik, keskin gözlem, koordinasyon ve denge gibi özelliklerin gelişmesini sağlar. Planlamalar, öğrencileri temel teknik seviyesinden müsabaka seviyesine taşımak olacaktır.
Masa Tenisi Kulübü
Detay
Masa Tenisi Kulübü
Masa Tenisi Kulübü

Güreş Kulübü

Güreş Kulübü
İki kişinin, belli kurallar içinde, güç kullanarak ve türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışmasına güreş denir. “Güreş” sözcüğünün kökeni Türkçe yiğit, sarsılmaz, yürekli anlamına gelen “kür” ve ortak, arkadaş anlamına gelen “eş” sözcüklerinin birleşmesinden oluşan ‘’küreş’’ kelimesine dayandırılır. Güreş, sadece yetişkinlerin yaptığı bir spor olmayıp, yetişkinlerin teşviki ile çocukların da birbirleri arasında oynadıkları bir oyundur. Ata sporumuz olan güreş kulübümüzde öğrenciler ile eğlenceli ve eğitici içeriklerle hazırlanan planlamalarımızı çalışarak teknik gelişim sağlanacaktır.
Güreş Kulübü
Detay
Güreş Kulübü
Güreş Kulübü

Jimnastik Kulübü

Jimnastik Kulübü
Jimnastik; kişinin hareket sistemine (sinir, eklem, kas ve bağlantı gruplarının) önem ve görevlerine göre uygulanması gereken ritmik, estetik, sanat görüşüne ve diğer amaçlara da yöneltebilen kurallara bağlı kalarak beden ve ruh yapısının koordinasyonuna ulaşma imkanı veren sistematik hareketlerdir.
Jimnastik Kulübü
Detay
Jimnastik Kulübü
Jimnastik Kulübü

Arapça Dil Kulübü

Arapça Dil Kulübü
Arapça, Kur’an’ın ve peygamberimizin dili, dünya çapında 300 milyondan fazla insan tarafından konuşulan aynı zamanda Birleşmiş Milletler’de resmi olarak tanınmış beşinci dildir. Yarışmalar, şiir ve tiyatro gibi eğlenceli programlar aracılığıyla dilimizi geliştirebileceğimiz kulübümüzde öğrencilerimizin Arapça pratiklerini geliştirmelerini ve birlikte güzel vakit geçirmesini hedefliyoruz.
Arapça Dil Kulübü
Detay
Arapça Dil Kulübü
Arapça Dil Kulübü

Astronomi Kulübü

Astronomi Kulübü
Bilinmez olarak nitelendirilen sonsuz büyüklükteki evreni daha da yakından tanıma fırsatı bulacağınız kulübümüzde evrene dair merak edilen sorularınızın cevaplarını bulabileceksiniz. Çeşitli modellemeler, poster çalışmaları ve gözlemler yapma fırsatı bulacağınız kulübümüze katılımınızı bekliyoruz.
Astronomi Kulübü
Detay
Astronomi Kulübü
Astronomi Kulübü