IB Uygulayan Okullar

IB uygulayan okullar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çokça tercih ediliyor. IB uygulayan okulların ne anlam ifade ettiğini bilmeyenler için global bir eğitim sistemi olduğunu söylemekle başlayalım. NUN Okulları da yetkilendirilmiş IB Dünya Okulları arasında yer alıyor.  

Uluslararası Bakalorya (IB) İsviçre merkezli, dünyanın önde gelen eğitim sistemlerinden biridir. NUN Okulları da IB uygulayan diğer okullar gibi sistemin öngördüğü şekilde küresel bakış açısına ve saygıya sahip, araştıran sorgulayan, meraklı ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

IB Uygulayan Okulların Sunduğu Avantajlar Nelerdir

IB uygulayan okulların en büyük avantajı yurtdışında 90’dan fazla ülkede, 3300’den fazla üniversitede geçerliliği olan global bir diploma vermesidir. IB uygulayan okullar öğrencilere ezbere eğitim sisteminin yaklaştığı gibi yaklaşmadığı için çocuklar sorgulayan, eyleme geçen, kendi yeteneklerinin farkında bireyler olarak yetişir.

İyi insan olma mottosuyla dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlayan IB eğitim sistemi belirlediği profil özelliklerini ömür boyu taşıyacak nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

IB uygulayan okullar, IB eğitim sisteminin belirlediği duyarlı, ilkeli, bilgili, araştıran, sorgulayan, açık görüşlü, riski göze alan, düşünen insan profili özelliklerinin öğrencilerinde oluşmasını sağlayacak özel bir eğitim verir. Hayata her anlamda hazır, nitelikli, kendine güvenen hayallerini dünya çapında gerçekleştirebilecek mezunlar verdiği için IB uygulayan okullar en avantajlı eğitim kurumlarıdır.

 

Hangi IB Uygulayan Okulu Tercih Etmeliyiz

IB eğitim sistemi tüm dünyada kabul gören başarılı bir sistem. Ancak farklı kültürlerde, farklı eğitim sistemlerine entegre edilmesi oldukça zor. NUN Okulları IB uygulayan okullar arasında tam olarak sistemi kendi değerleri üzerine bina ederek yerelin farkında olan dünya vatandaşları yetiştirme amacı taşımaktadır. Geleneksel, kültürel değerlerimizi küresel eğitim sistemi nitelikleri ile birleştirerek IB eğitim sistemini uygular.

IB uygulayan okullardan biri olan NUN Okulları her bir öğrenciyi biricik gören, kendine has yetenekleri doğrultusunda öğretim planlamasını kişiselleştiren, ihtiyaç durumunda farklılaştırma yapan bir eğitim kurumudur.