IB Okulları

IB olarak kısaltılan Uluslararası Bakalorya eğitim sistemi diploması günümüzde 90’ı aşkın ülkede 3300’den fazla üniversitede geçerliliği olan bir belge. Eğitim aracılığıyla daha iyi bir dünya yaratmayı amaçlayan IB eğitim sistemi kültürlerarası saygı ve anlayışa sahip dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyor. IB okulları dünyanın her yerinde akademik donanımı yüksek, insanî değerleri gelişmiş bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

Uluslararası diploma imkânı sunan IB okulları şu profillere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor:  

  • Araştıran-sorgulayan,
  • Düşünen,
  • İletişim kuran,
  • Bilgili,
  • İlkeli,
  • Açık görüşlü,
  • Duyarlı,
  • Riski göze alan,
  • Dengeli,
  • Dönüşümlü düşünen.

 

NUN Okulları olarak IB eğitim sistemi çerçevesinde yerel değerlerimizi de aktaran özel bir eğitim veriyoruz.

IB Okulları Arasında Tercih Kriterleri 

IB Okulları gerekli fiziki ve akademik donanıma sahip eğitim kurumlarıdır. NUN Okulları olarak IB programlarına uygun bir şekilde 3-19 yaş arası eğitimi kapsayan, yaratıcı düşünce odaklı bir felsefeye sahibiz.

Vakıf okullarımız hayatın her alanında devan eden IB eğitim sisteminin tam olarak uygulanabilmesi için aileleri sürecin en başından beri sistemin içerisinde tutar. Öğrenmeyi alternatif yollarla kolaylaştıran IB eğitim okulları öğrencinin ihtiyacına göre öğrenme olanakları geliştirir, ihtiyaç hâlinde öğrenciler arasında farklılaştırma uygular. Ezberci eğitim sisteminden oldukça uzakta duran IB okulları öğrencileri yaşam boyu öğrenen profiller hâline getirir.

IB Okulları Öğrenci Kabul Süreci

Vakıf okullarımız IB okulları olarak öğrenci değerlendirme ve kabul süreçlerinde de IB eğitim sistemine uygun hareket eder. Ortaokul ve lise öğrenci adayları için akademik sınav ilk aşamayı oluşturur. Bu aşamada başarı gösteren öğrencilerin aileleriyle ve öğrencinin kendisiyle onları daha yakından tanımak üzere çeşitli mülakatlar gerçekleştirilir.

İlkokul öğrenci adayları ise atölye çalışmalarına katılarak ilk aşamayı tamamlar. Bu aşamadan sonra çocukla ve ailelerle rehberlik uzmanı eşliğinde görüşmeler gerçekleştirilir. Tüm süreçler başarılı tamamlanırsa IB okulları olan vakıf okullarımıza kesin kayıt gerçekleştirme hakkı kazanırlar.

IB Okulları olarak vakıf okullarımıza başvurular resmî web sitemiz üzerinden form doldurarak yapılır. Öğrenci kabul süreçleri IB eğitim sisteminin ilkeleri doğrultusunda planlanır.