Kampüs

Öğrencilerimiz için kendi içinde bütünselliği olan, doğa ile iç içe, cıvıl cıvıl, yaşayan kampüsler hazırladık. NUN Okulları Erkek Okulu akademik ve idari binaları, yurtları, konferans salonu, kütüphanesi, açık ve kapalı spor alanları, öğrenci merkezi, atölyeleri ve daha pek çok güzel ayrıntısıyla, öğrencileri her yönden destekleyip kuşatacak donanıma sahip...
NUN ailesi olarak hayat boyu öğrenen ve üreten bir topluluğun yetişmesini hedefliyoruz. Tabiatla iç içe, son teknolojik donanımlara sahip bizi biz yapan medeniyetimizin izlerini taşıyan, fonksiyonel ve insancıl bir mimariyle inşa edildi.
Eğitim ve öğretimin sadece akademik bilgiden ibaret olmadığı gerçeğinden hareketle; kampüslerimizin her köşesini ayrı bir öğrenme ve yaşama noktası haline getirdik. “Yaşayarak öğrenme” düsturu çerçevesinde kurguladığımız kampüsümüz, öğrencilerimizin gerek akademik gerekse sosyal ve yaşam becerilerini geliştirecek şekilde tasarlandı.
Kampüslerimizde derslikler alışıldık sınıf düzenlerinden farklı olarak dersin özelliğine göre tasarlandı. Böylece öğretmenlerimiz, alanlarında gerekli gördükleri her tür başvuru materyaline hızlıca erişebilecek ve öğrencilerin çok daha etkili biçimde konulara nüfuz etmelerine destek olacaklar. Bununla birlikte her bir dersliğe ilmin gelişmesine katkıda bulunmuş âlim ve bilginlerin ismini vererek onları bir kişiliğe büründürdük. Örneğin, Biruni dersliğinde Kimya dersi alan bir öğrenci, Fuzuli dersliğinde Divan Edebiyatının şiir dünyasına dalacak, Evliya Çelebi dersliğinde coğrafi keşiflere çıkacak...


IB standartları ve normlarıyla uyumlu olan bu yaklaşımın bir uzantısı olarak gerekli dersliklerde çağın getirdiği teknolojik altyapıya sahip nitelikli laboratuvarlar hazırladık. Dersliklerle bütünleşik laboratuvarlarımız öğretmen ve öğrencilerimizin sürekli bir biçimde keşfetme ve deneyerek öğrenme heyecanlarını dinamik tutmayı hedeflemektedir.