Atölye ve Kulüpler

NUN Okulları, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılmasını önemsemektedir. Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleriyle paralel biçimde sosyal gelişimlerini de sağlamak adına birçok atölye ve kulüp her sene yenilenmektedir. 

Plastik Sanatlar Kulübü

Plastik Sanatlar Kulübü
Kalıplanabilen veya şekil verilebilen (plastik niteliğe sahip) boya, kil, alçı gibi malzemelerin uygulanmasıyla oluşturulan, resim, seramik, çizim vb. sanatların tümünü kapsar. Amacımız; öğrencilerimize el ve göz koordinasyonu ile motorsal kas becerileri atölye çalışmaları ile geliştirilirken düşüncelerini soyuttan somuta dönüştürebilecekleri özgün ürünler tasarlayabilecekleri bir ortam sağlamak. Öğrencilerimize her alanda kullanabilecekleri teknik bilgileri öğrenmesi, yapılan atölye çalışmaları ile birlikte çok boyutlu düşünebilmelerini sağlanması, özgün fikirler ve ürünler üretebilmelerini hedeflemekteyiz.
Plastik Sanatlar Kulübü
Detay
Plastik Sanatlar Kulübü
Plastik Sanatlar Kulübü

Bağlama Kulübü

Bağlama Kulübü
Geleneksel Türk müziğimizin hemen hemen her bölgesinde en sık kullanılan genelde 7 ve 9 telli, mızrap(tezene) ile çalınan ses genişliği yaklaşık iki oktav olan, tahta telli çalgıya bağlama denilir. Bağlamanın atası olarak Kopuz gösterilmektedir. Türk kültürünün ve Anadolu’nun en önemli mihenk taşlarının başında gelen bağlamanın genç nesillere tanıtılıp sevdirilmesi ve Halk Müziği repertuvarının çalışılması kulübün hedeflerindendir.
Bağlama Kulübü
Detay
Bağlama Kulübü
Bağlama Kulübü

Keman ve Çello Kulübü

Keman ve Çello Kulübü
Keman ve çello enstrümanları hem Türk Müziği hem de Avrupa müziği icra edilebilen enstrümanlardandır. Öğrencilerin sabır ve disiplin sahibi olmaları açısından çok faydalıdır. Öğrenilmesi ve belli bir seviyeye ulaşılması çokça zaman ve emek gerektirir.
Keman ve Çello Kulübü
Detay
Keman ve Çello Kulübü
Keman ve Çello Kulübü

Piyano Kulübü

Piyano Kulübü
Piyano kulübünün başlıca hedefleri, müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek, el, göz ve ayak koordinasyonunu sağlamak, beynin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmakla birlikte, müzik kültürlerini geliştirmektir. Öğrencilerimiz klasik batı müziğinden eserler, repertuvar çalışması ve teknik nota çalışması
yaparak kavrayacaktır.
Piyano Kulübü
Detay
Piyano Kulübü
Piyano Kulübü

Klarnet Kulübü

Klarnet Kulübü
Öğrencilere Türk müziğinin hemen her türünde yaygın olarak kullanılan çalgılardan biri olan klarnetin Türk Müzik Kültürü bağlamında yeri ve önemini kavratılarak, Klarnet eğitimi sayesinde kendini ifade etme becerisini, duyusal ve bilişsel gelişimini sağlaması kulüp dersinin amacı ve hedefidir.
Klarnet Kulübü
Detay
Klarnet Kulübü
Klarnet Kulübü

Müzik Topluluğu Kulübü

Müzik Topluluğu Kulübü
NUN Müzik Topluluğu, okulumuz öğrencilerinden oluşacak bir korodur. Koromuzda başlıca nefes ve diyafram çalışmaları yapılarak, okulumuzun belirlediği, okul içi ve okul dışı çeşitli etkinler için repertuvar çalışmaları yapılacaktır. Öğrencilerimiz; NUN Müzik Topluluğu sayesinde, sosyal becerileri olumlu yönde gelişecek, toplumda kendilerini düzgün bir şekilde, müzikal açıdan ifade etme fırsatı bulacaklardır. Böylece, müzikle daima iç içe olarak, ekip ruhuyla hareket etmeyi öğreneceklerdir. Amacımız, kendi müziğimiz başta
olmak üzere, farklı dillerde ve farklı kültürleri yansıtan müzik türlerini de icra etmek ve öğrencilerimizin sanat yönünden ufuklarını açmaktır.
Müzik Topluluğu Kulübü
Detay
Müzik Topluluğu Kulübü
Müzik Topluluğu Kulübü

Yan Flüt Kulübü

Yan Flüt Kulübü
Klasik Avrupa Müziğinde nefesli çalgı kategorisine giren, sesi adeta kuş cıvıltılarını andıran flüt/yan flütün geçmişi çok eski tarihlere dayanır. Kolay taşıma özelliğine sahip olan yan flüt önemli bir solo ve eşlik çalgısıdır. Orkestraların ve bandoların vazgeçilmezidir. Parlak sesi ve hızlı melodilerin kıvraklıkla çalınabileceği yapısıyla
etkileyici bir enstrümandır. Kulübümüzde öğrencilerimiz, doğru nefes ve doğru diyafram kullanım teknikleriyle birlikte, farklı müzik
türlerinden örnekler çalarak, temel eğitim tekniklerinden uzaklaşmadan kalıcı bir öğrenim göreceklerdir.
Yan Flüt Kulübü
Detay
Yan Flüt Kulübü
Yan Flüt Kulübü

Meşk Kulübü

Meşk Kulübü
Kulübümüzde Tasavvuf ve Klasik Türk Musikisiyle ilgili repertuvar çalışmaları yapılarak meşk kültürünü
yaşatmayı hedeflenir. Tasavvuf ve sanat musikisinden eserleri, bestekârları ve musiki kültürü hakkında bilgi verilip eserler icra edilecektir. Amacımız ilgili öğrencilerin bu alana dair bir repertuar oluşturup musiki kültürünü benimseyip uygulamalarını sağlamaktır. Kulübümüzde Klasik Türk Musikisi enstrümanı çalabilen öğrencilerimiz ile repertuvar çalışması yapılarak belirli gün ve haftalar ile ilgi konserlerde performans sunacaklardır.
Meşk Kulübü
Detay
Meşk Kulübü
Meşk Kulübü

NUN Sosyal Araştırmalar Kulübü

NUN Sosyal Araştırmalar Kulübü
Psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin sınırları içerisinde hareket ederek sosyal bilimler alanında araştırma projeleri hazırlamayı, hazırlanan projeler ile 51.TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılmayı hedeflemektedir. Kulübe katılan öğrenciler; soru sorma, çevrelerinde gördükleri problemleri tanımlama,
araştırma planlama ve gerçekleştirme, veri analizi ve yorumlama, bilgi iletişimi kurma, sunum becerilerini geliştirme, hayal gücü ve yaratıcılık gibi çeşitli başlıklarda kazanımlar elde edeceklerdir. İlk bir aylık sürede teorik bilgi paylaşımının gerçekleşeceği NUNSOS’ta, öğrenciler daha sonra 2’şerli takımlar halinde araştırma konularını belirleyecek, literatür taramasında bulunacak ve araştırma dizaynlarını oluşturacaklardır. Saha araştırmasıyla ilgili hedef kitleden veri toplanacak ve elde edilen veriler analiz edilerek araştırma raporu
tamamlanacaktır. NUNSOS; NUN Lisesi Kız ve Erkek okullarında okuyan öğrencilerin katılımına açıktır.
NUN Sosyal Araştırmalar Kulübü
Detay
NUN Sosyal Araştırmalar Kulübü
NUN Sosyal Araştırmalar Kulübü

NUN Radyo Kulübü

NUN Radyo Kulübü
Bu kulüp, öğrencilere yayıncılığın temellerini fonksiyonel bir radyo ortamında öğrenme fırsatı verir. Öğrencilerimiz bu kulüp sayesinde çeşitli canlı yayınların içinde yer alacaklar ve bir öğretmenin yardımı ile kaydedilmiş yayınlar yapacaklardır. Öğrenciler ayrıca, İstanbul içi ve dışından çeşitli profesyonel kişilerin daveti, onlarla röportaj yapılması ve bunların yayınlanması için görüşmelerde bulunacaklardır.
Öğrencilerimizin kampüs içi canlı yayınlar yaparak arkadaşlarını selamlama ve mikrofonda konuşma becerilerini geliştirecekleri bu kulüpte yeni insanlar tanırken henüz keşfedemedikleri becerilerini de ortaya çıkarmalarını hedefliyoruz.
NUN Radyo Kulübü
Detay
NUN Radyo Kulübü
NUN Radyo Kulübü

Yaratıcı Yazarlık Kulübü

Yaratıcı Yazarlık Kulübü
Yaratıcı Yazarlık, öğrencilere yılda iki defa çıkaracakları bir okul dergisinde İngilizceyi etkin bir şekilde kullanma fırsatı veren bir kulüptür. Öğrenciler, MLA El Kitabındaki kılavuzlara göre dergi stillerinde yazmayı öğrenecekler, kampüs içi yayın yapan okullarda gazetelerde, yayıncılıkta ve podcast kayıtlarında gazetecilik, nesir, şiir ve metin yazma imkânı bulacaklardır. Kulüp üyelerine, temel yayın ekipmanlarının nasıl kullanılacağına dair temel bilgiler verilecektir.
Yaratıcı Yazarlık Kulübü
Detay
Yaratıcı Yazarlık Kulübü
Yaratıcı Yazarlık Kulübü

Konuşma Kulübü

Konuşma Kulübü
Konuşma kulübü, öğrencilere grup ortamında İngilizce konuşma fırsatı vermek için oluşturuldu. Danışman öğretmen, oturum boyunca moderatörlük yapar. Bununla birlikte, eğitici, her görüşmenin başlangıcında, konuya özel sözcük dağarcığını tanıtır. Tüm öğrencilere, derslerde kullanabilecekleri bir kelime listesi ve
onların ilgisini çekecek konular verilir ancak konuşmalar bu kelimelerle sınırlı değildir. Kulübün formatı, öğrencilere konuşma fırsatı verir. Bu kulüpte, öğrencilere ödev verilmez veya öğrencilerin
sürekli sınava girmeleri gerekmez. Öğrenciler konuyla ilgili bilgileri ne olursa olsun her konuşmaya katılmaya teşvik edilir. Konuşma Kulübü, öğrenciler için öğrendikleri dili pekiştirmelerine en uygun ortamı sunacaktır.
Konuşma Kulübü
Detay
Konuşma Kulübü
Konuşma Kulübü

Edebiyat Atölyesi

Edebiyat Atölyesi
İyi metinler üzerine düşünmek yalnızca analiz becerimizi geliştirmez; onların niçin iyi olduklarını gerekçelendirebilmek, nasıl daha iyi metinler üreteceğimizin de cevabıdır. Bu atölye çalışmaları kapsamında; katılımcılarımızın, metinlerin “işleyen” birer yapı olduğunu hissettirmelerini istiyoruz. Yazarın bilinçli tercihlerini fark etmelerini, anlamlandırmalarını ve en önemlisi; onları kendi özgün
ürünlerine dönüştürmelerini hedefliyoruz. Öğrencilerimiz için kendilerini ve dünyayı okumalarını sağlayacak derinlikli bir okurluk/ yazarlık tecrübesi hayal ediyoruz. İçerisinde radyo ve seslendirme çalışmaları, medya okuryazarlığı, eleştirel düşünme/ yazma ve elbette edebî üretimler barındıran atölye çalışmalarımızın sonunda Düş Atlası Kültür Sanat ve Edebiyat dergimizin son sayısını birlikte yayına hazırlamayı planlıyoruz.
Edebiyat Atölyesi
Detay
Edebiyat Atölyesi
Edebiyat Atölyesi

Bilim Kulübü

Bilim Kulübü
Biyolojiden kimyaya, fiziğe, hatta çevreye kadar tüm bilim dallarından seçtiğinizi öğrenmek için açılmış, bilime ilgili öğrencilerin bir arada olabileceği bir kulüptür . Kulübümüzde edinecekleri kavramsal temelin gerçek dünyadaki uygulamaları için öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası yarışmalara hazırlayacağız. Bilim kulübü öğrencilerinin ilgisi tetiklemek ve onları ulusal uluslar arası platformlar için donatmak ve
motive etmek hedeflenmektedir.
Bilim Kulübü
Detay
Bilim Kulübü
Bilim Kulübü

GIN (Global Issues Network) Kulübü

GIN (Global Issues Network) Kulübü
Global Issues Network Konferansı değişiklik yapıcıların bir araya getirilmesidir ve toplum yapısına değer veren öğrenci liderliğindeki ve organize olmuş toplantılardır. Öğrencileri hem kapsayıcı hem de pragmatik bir şekilde organize etmeye teşvik ediyoruz. Öğrencilerden, hem yerel hem de küresel, sürekli değişim yaratan sosyal hareket liderlerinin stratejilerini ve ideolojilerini organize etmelerini istiyoruz. Öğrenciler, başarılı hareketler yürüten liderleri, topluluk ve toplum ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlatabilen ve örgütleyen liderlerin, empatik eylem, güven ve saygı içinde kurulan bir ilişki olduğu için, GIN takımının içinde olmak isterler.
Kimler GIN kulübüne katılabilirler?
• İngilizce diline hakim olduğuna inananlar.
• Takım çalışmasının bireyi olmayı becerebilenler.
• Sosyal olarak kendini geliştirmek isteyenler.
• Sorumluluk bilincine ve disiplinli çalışmaya hazır olanlar.
GIN (Global Issues Network) Kulübü
Detay
GIN (Global Issues Network) Kulübü
GIN (Global Issues Network) Kulübü

Ahşap Tasarım Kulübü

Ahşap Tasarım Kulübü
Ahşap Tasarım Kulübü, çalışmaları öğrencilerimizin ekip halinde, planlı çalışmasına katkı sağlarken el becerilerini geliştirir. Ayrıca öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken, teknolojiyi etkin kullanan ve üreten bireyler olmalarına katkı sağlar. Öğrencilerimizin ahşap tasarım kulübü sayesinde farklı disiplinlerde öğrendikleri soyut bilgileri kullanarak somut ürünler ortaya koyabilmenin mutluluğunu yaşarlar.
Ahşap Tasarım Kulübü
Detay
Ahşap Tasarım Kulübü
Ahşap Tasarım Kulübü

Model Uçak Kulübü

Model Uçak Kulübü
Model Uçak Kulübü, öğrencilerimizi geleceğin mesleği olan havacılığın en önemli dalını oluşturan uçakların, küçültülmüş boyutlarda yeniden tasarlanarak bu modellerin yapısını, işleyişini öğrenmelerini, uçuş dinamikleri hakkında fikir sahibi olmalarını ve bu modellerin uçuşunu yapabilecek seviyeye gelmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken, teknolojiyi etkin kullanan ve üreten bireyler olmalarına katkı sağlar.
Model Uçak Kulübü
Detay
Model Uçak Kulübü
Model Uçak Kulübü

Girişimcilik Kulübü

Girişimcilik Kulübü
Günümüzün yükselen atılımı girişimcilik, biz gençler arasında artık bir kariyer ve kişisel gelişim fırsatı olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle NUN Girişimcilik Kulübü olarak, yaşadığımız yüzyılın yükselmekte olan ekollerinden girişimciliği hayatlarımızın bir parçası haline getirip her gencin potansiyel bir girişimci olduğunu
göstermek istiyor ve bireylere girişimcilik donanımını kazandırmayı hedefliyoruz. Hayatın her alanında 21. yüzyıl becerilerini kullanabilen gençlere ulaşıp düzenlediğimiz girişimcilik organizasyonları ile farkındalık yaratarak potansiyel gençleri girişimcilik ekosistemine kazandırıyoruz. Çıktığımız bu yolda siz de girişimci ruhuna sahip olduğunuzu düşünüyor ve bir fark yaratmak istiyorsanız; sizi
de ekibimizde görmek çok isteriz.
Girişimcilik Kulübü
Detay
Girişimcilik Kulübü
Girişimcilik Kulübü

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü
Etkili ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas almaktadır. Hızla artan Dünya nüfusu karşısında doğal kaynaklar yetersiz kalmaktadır. Kaynakların kullanımı konusunda politikalar, alışkanlıklar, yöntem ve teknikler doğa lehine dönüştürülmek ve değiştirilmek zorundadır.
Öğrencilerimiz kulüp çatısı altında doğaya ve doğal kaynaklara karşı duyarlılık kazanacaklar, tüketen konumundan üreten konumuna geçecekler, zamanı ve mekanı planlama ve kullanma becerilerin geliştirecekler. Doğanın 365 günlük tam bir döngüsüne ve işleyişine şahit olarak doğadaki dönüşüm ve değişimi izleyecekler.
Ekim-dikim faaliyetlerinin yanı sıra fermantasyon, tıbbi ve aromatik bitkiler, alternatif tarım yöntemleri, permakültür konularında bilgi ve beceriler kazanacak, öğrendiklerinin çoğunu uygulama fırsatı bulacaklar. Kulüp faaliyetlerimiz lise öğrencilerimizi kapsamaktadır. Kız ve erkek okulumuzda ayrı ayrı iki kulüp şeklinde faaliyet gösterecektir.
Sürdürülebilir Yaşam Kulübü
Detay
Sürdürülebilir Yaşam Kulübü
Sürdürülebilir Yaşam Kulübü

Yazılım Kulübü

Yazılım Kulübü
Yazılım kulübü, 21. yy teknik becerilerini baz alarak öğrencileri teknoloji alanında teknik olarak geliştirir. Öğrencilerimiz programlama dilleri arasında insanların iletişimine en yakın seviyede bulunan Python programlama dilini öğreneceklerdir. Bu süreçte algoritmik düşünme ve mantıksal yapılar gibi alanlarda gelişim sağlayacaklardır. Yazılım kulübü temel seviyeden başlayıp ileri seviyeye kadar bir planlamayı takip edecektir. Öğrencilerle Python programlama dili kullanılarak web uygulamaları ve Raspberry Pi kartı da kullanılarak IOT projeleri geliştirilecektir. Kendisini yazılım ve elektronik alanında
geliştirmek isteyen öğrenciler için uygundur.
Yazılım Kulübü
Detay
Yazılım Kulübü
Yazılım Kulübü

Teknofest Kulübü

Teknofest Kulübü
Teknofest kulübü, teknofest yarışmalarına farklı kategorilerde hazırlanan takımların planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri için kurulmuştur. Bu kulübe öğrenciler çalışma grupları ile birlikte başvurması gerekmektedir. Çalışma saatinde aynı anda 3-4 farklı kategoriden yarışmaya başvuran takımlar projeleri için gerekli araştırma, raporlama, geliştirme ve eğitim gibi süreçlerini yürüteceklerdir. Kulüp öğretmeni kulüp sonrasında her kulübün o gün ki çalışmasının sonucunu denetleyerek gelişim sürecini kayda alacaktır. Gerektiği zamanlarda kulüp öğretmeni öğrencilerin çalışmalarına dahil olabilecek ve ihtiyaç duyulan eğitimleri verecektir.
Teknofest Kulübü
Detay
Teknofest Kulübü
Teknofest Kulübü

Dersaadet'te Tarih Kulübü

Dersaadet'te Tarih Kulübü
Saadet yurdu ve kadim medeniyetlerin başkenti İstanbul’u tanımak, anlamak ve yaşamak tarihin akışını anlamaktır. Bu manada, içinde bulunduğumuz şehrin mana ve ehemmiyetini kavrayabilirsek Doğu’yu ve Batı’yı da idrak edebiliriz. Bu amaçla Tarih kulübü olarak imkan verdikçe hafta içleri veya hafta sonları medeniyetler beşiği
İstanbul’umuzu gezip sırlarını keşfe çıkacağız. İlaveten, bir tarih dergisi çıkartıp şehrimizin münevver insanları ile mülakatlar yapmak arzusundayız. Yine bu babdan, sene sonunda bir Tarih Konferansı düzenleyip NUN gençleri olarak geçmişimizi anlamlandırma çabası
içerisinde olacağız. Yıl boyunca fotoğraf ve belgesel çalışmaları düzenleyip bilgi verici panolar düzenlemek bir kaç amacımızdan
sadece bir kaç tanesi olacaktır. Geçmişimizi anlamak ve geleceğimize yön vermek istiyorsanız kulüp tam size göre.
Dersaadet'te Tarih Kulübü
Detay
Dersaadet'te Tarih Kulübü
Dersaadet'te Tarih Kulübü

Münazara Kulübü

Münazara Kulübü
Derslerimizin amacı, öğrencilerin tartışılması muhtemel konular hakkında temel bilgileri edinmelerini, ilgili konularda kitap ve makale okumalarını ve argümantatif düşünmeyi öğrenebilmelerini sağlamaktır. İngiliz parlementer münazara eğitimi öğrencilerin analitik zekalarının, entelektüel birikimlerinin ve ikna kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Öğrenciler üzerinde, argüman kurabilme, soru sorma, stratejik düşünebilme gibi beceriler kazanması amaçlanmaktadır. Münazara Kulübünde liseler arası münazara turnuvaları ile aynı eğitim süreçlerinden geçen öğrencilerle
birlikte yarışma fırsatı bulabilir, farklı alanlarda bilgi sahibi olabilir, bolca tartışıp aynı zamanda eğlenebilirsiniz.
Münazara Kulübü
Detay
Münazara Kulübü
Münazara Kulübü

Satranç Kulübü

Satranç Kulübü
Satranç, bir mücadele oyunu olmakla birlikte, akıl, zekâ, yaratıcılık, ileri görüşlülük, planlama, yerinde ve zamanında davranma, cesaret, sabır, serinkanlılık gibi evrensel değerler ve yetenekleri geliştiren bir sanat, bir bilim ve bir spordur. Kazandırmayı hedeflediğimiz bu özellikler ile birlikte başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu görmeleri sağlanır.
Satranç Kulübü
Detay
Satranç Kulübü
Satranç Kulübü

Yüzme Kulübü

Yüzme Kulübü
Yüzme kulübümüzde bu yıl, yüzmenin temel becerilerini öğrenerek dört stil ile öğrencilerimizi tanıştıracağız. Öğrencilerimiz serbest, sırt, kurbağalama ve kelebek stillerinde iyi düzeyde yüzebilecek temeli oluşturacaklar. Yaptığımız yarışmalar ve su topu gibi oyunlarla sosyalleşerek keyifli zamanlar geçireceğiz. Öğrendiğimiz becerilerde belli bir seviyeye gelip kendini hazır hisseden öğrencilerimiz okul sporları İstanbul yarışmalarına katılarak okulumuzu temsil edecekler.
Yüzme Kulübü
Detay
Yüzme Kulübü
Yüzme Kulübü