Hassasiyetlerimiz

NUN Okulları olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını olduğu kadar “iyi insan” olmalarını da önemsiyoruz. Bu perspektiften hareketle öğrencilerimizin “iyi insanlar” olarak yetişmeleri için belirlediğimiz “NUN Hassasiyetleri”ni eğitimin her aşamasında uygulamaya özen gösteriyoruz.

Hassasiyetlerimiz;

  • Daha iyi, huzurlu bir gelecek için doğuştan var olan merak duygusu ile sorgulayan;
  • Bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden,
  • Değer merkezli,
  • Entelektüel ve estetik bakış açısına sahip,
  • Kültürlerarası anlayış ve saygı çerçevesinde geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen dinamik nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.