“ZÜBDE-İ ÂLEMSİN SEN” TÜRKÇE BÖLÜMÜ ŞİİR YARIŞMASI

Mutasavvıfın, “Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
” dizelerinde olduğu gibi iyi insan yetiştirme şiarıyla çıktığımız bu yolda okulumuz bünyesinde “Kâinatın Özü İnsan” konulu şiir yarışması düzenledik. Öğrencilerimizin yoğun katılımıyla NUN Ortaokulunun üçüncü şiir antolojisini oluşturmuş olduk. Kâinatın özü olma vasfına erişmek uğruna çabalamış, edebiyatımızın nice seçkin şairlerinin şiirlerinin bir araya gelerek insanın her hâlinin yansıtıldığı “Dramatik Şiir Dinletisi”, NUN Ailesiyle paylaşıldı. Saygı, sevgi, merhamet, edep, sorumluluk ve adalet ruhu taşıyan öğrencilerimizin dimağlarına nice güzellikler sunmak dileğiyle…