Yılsonu PYP Sergimizi Çevrimiçi Ortamda Gerçekleştirdik

6 grup halinde yıl boyu emek sarf ederek hazırlık yapan öğrencilerimiz velilerimizin de katıldığı canlı yayında PYP çalışmalarını sergilediler.

Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde fikirlerini özgürce beyan etmeyi, seçimlerde bulunmayı ve kendi öğrenimlerinin esas unsurunun kendileri olduğu gerçeğini içselleştirmelerine olanak sağlayan PYP sergileri ile öğrenciler kendilerini merkeze alarak yaşantılarının nesnesi değil öznesi olduklarını öğretmenleriyle aralarındaki ilişkiyi ortaklığa dönüştürürler. 

NUN Okullarında öğrenme ve öğretme yaklaşımımızın temelinde öğrenenler yer alır. Çocuklar kâşif ruhlarıyla kendilerini, başkalarını ve çevrelerindeki dünyayı merak eder, sorgular ve kuramsallaştırırlar. Deneyimleri ve etkileşimleri yoluyla karmaşık, çok katmanlı algı ve anlayışlar geliştirirler.

PYP öğrencileri inisiyatif kullanma noktasında zorunlu deneyimlere maruz bırakılırlar. Öğrenmelerini güçlü bir kimlik ve öz inanç duygusu ile ama bununla birlikte işbirliği ile yönlendirirler; böylece başkalarının fikirleri, değerleri ve ihtiyaçları hakkında farkındalık geliştirirler.

Bu bakış açısıyla sene boyunca hazırlık yapan öğrencilerimiz korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle her yıl gerçekleştirdiğimiz yılsonu PYP sergilerini çevrimiçi ortamda düzenledi. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin rehberliğinde 6 farklı grup halinde çalışmalar gerçekleştirdiler. İlk grubumuz öğretmenimiz Selçuk Yılmaz’ın yol göstermesiyle görgü ve nezaket kurallarının insan ilişkilerini nasıl etkilediğini araştırdı. Ali Alijawad öğretmenimizin grubu ise İngilizce olarak hazırladıkları bilimsel araştırmalarda hayvanları kullanmak değerlerimize ve inançlarımıza aykırıdır başlıklı projeleri ile önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasını gerçekleştirdi. Minimalist yaşam tarzının modern hayatın olumsuz yanlarını azalttığı fikrini savunan üçüncü grubumuz ise öğretmenimiz Büşra Kapoğlu’nun desteğiyle çalışmalarını yürüttü. Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan obeziteye karşı sağlıklı beslenmenin önemini ortaya koyan dördüncü grubumuz ise Hülya Özcan öğretmenimizin rehberliğinde çalıştı. Öğretmenimiz Fatma Bakırhan’ın destekleriyle hazırlıklarını gerçekleştiren beşinci grubumuz bitki ve hayvan üretiminde kullanılan yöntemlerin doğaya ve canlılara olan etkisini gündeme taşıdı. Bireylerin tarih bilgisinin toplumların gelişmesinde rol oynadığını savunan altıncı gruptaki öğrencilerimiz, öğretmenimiz Sibel Kılınç’ın destekleriyle doğru tarihi bilgilerin önemini ortaya koydu.

Velilerimizin yoğun katılım gösterdiği çevrimiçi etkinliğimizin son bölümünde meddah Yusuf Duru anlattığı güzel hikâyeler ile PYP sergi programımızın keyifli bir şekilde sona ermesini sağladı.