Velilerimiz Öğrencilerimiz Yerine Ekran Başına Geçti

Her sene yapmaktan büyük bir keyif aldığımız PYP Veli Çalıştayımızı bu yıl çevrim içi ortamda gerçekleştirdik.

Velilerimiz ekran karşısında öğrencilerimiz ile empati yapma şansına kavuştular. Okulumuzun eğitim sistemini tanımaya yönelik bir dizi aktiviteye katıldılar. Uzaktan eğitimde sorgulamanın nasıl yapıldığı; öğrenmeyi görünür hale getirmek için kullandığımız web araçlarını; IB öğrenen profilleri ve öğrenme yaklaşımlarını kapsayan etkinlikler oldukça renkli geçti.

Yüz yüze eğitimimizin olmazsa olmazı olan grup çalışmaları ile yapılan etkinliklerin çevrim içi süreçte de etkin bir şekilde yapılabildiğini gösterdik. Çalıştay esnasında grup etkinlikleri için çevrim içi çalışma odalarını kullanan velilerimiz, minik öğrencilerimizi süreçlere nasıl dâhil ettiğimizi yaşayarak tecrübe ettiler.  

Velilerimiz çalıştayımıza Ön Değerlendirme yaparak PYP hakkında ne biliyorum sorusu ile başladılar. Ardından IB profil tanımlarını okudular ve çeşitli ayetlerle gündelik hayatımız arasında eşleştirme yaparak modern hayatta ayetlerin ne kadar gerçek hayat ile bağlantılı olduğunu, bizi araştırıp sorgulamaya davet eden, düşündüren, açık görüşlü olmamızı tavsiye eden, bilgili, iletişim kuran ve aslında profillerin hepsinin bir birine bağlantılı olduğunu gördüler. Velilerimiz çalışma esnasında öğrencilerimizin öğrenme yaklaşımlarını, yani ATL becerilerini desteklemek için veli olarak neleri daha çok, neleri daha az yapmalıyız konusunu irdelediler. Disiplinlerüstü tema ve kavramsal öğrenmenin planlamalarımızda nasıl yer aldığını, Dönüşümlü Düşünme etkinliğimizde tecrübe ettiler. Çalıştay sırasında velilerimize en çok hangi profil ve beceriyi kullandıklarını sorduk ve Çıkış Kart etkinliğimiz ile gün sona erdi.

Velilerimiz ve öğretmenlerimizin birlikte çalışmaktan büyük keyif aldılar. Öğrencilerin yerine geçen velilerimiz bu önemli tecrübenin çocuklarıyla iletişimlerini kuvvetlendireceğini belirttiler.