ULUSLARARASI OKULLAR BİRLİĞİ (CIS) ÜYESİ OKUL OLDUK!

 

NUN Okulları olarak eğitim felsefemizde de yer alan küresel farkındalığı ve kültürlerarası anlayışı teşvik etmek için bu yıl başlattığımız Uluslararası Okullar Birliği (CIS) değerlendirme sürecini başarıyla geçerek “üye okul” konumuna gelmenin mutluluğunu paylaşıyoruz.
1965 yılında kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen ve üyelik bazında faaliyet gösteren, uluslararası okullarla ilgili kurulmuş en büyük birlik olan Uluslararası Okullar Birliği (CIS); 123 ülkeyi temsil eden 1360'tan fazla okul ve üniversiteyi içermektedir.
Üyelik, CIS Etik Kuralları ve İlkeleri ile uyumumuzu göstermesi, uluslararası eğitimdeki liderliğimiz, bilgi paylaşımımız, farklı bakış açılarını benimsememiz ve sürekli kendimizi geliştirmek için gösterdiğimiz çabanın bir sonucu niteliğindedir.
Önümüzdeki aylarda, CIS akreditasyonumuzu tamamlamak için sabırsızlanıyor ve çalışmaya devam ediyoruz.

CIS amacı nedir? 

 • Okulun, eğitim–öğretimin tüm aşamalarında mükemmellik arayışı içinde olmasını sağlamak,
 • Okulun açık bir şekilde belirlenmiş hedefler/standartlar doğrultusunda yüksek kaliteli bir eğitim-öğretim programı sunmasını garanti altına almak,
 • Tüm okul toplumunun, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını ve sürekli gelişim içinde bunları mükemmelleştirmesini sağlamak,
 • Okulun, kendisini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırmasına ve global ortamda kendini sınamasına olanak vermektir. 


Kuruma ve kurumun öğrencilerine sağladığı yararlar nelerdir?
 

 • Bir okulun CIS’e dahil olması, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişilere, eğitim kurumlarına ve üniversitelere o okulla ilgili son derece olumlu bir mesaj verir,
 • Akreditasyon süreci uyarınca titizlikle hazırlanan öz-değerlendirme raporu okulun gelişimine çok önemli bir katkı sağlar,
 • Akreditasyon süreci okulun çeşitli bölümleri arasındaki uyumu ve iletişimi kuvvetlendirir,
 • Okul dışındaki bir merci tarafından yapılan bu nesnel değerlendirme birçok yararlı ve yapıcı öneri doğurur,
 • Akreditasyon süreci okulun, dünyadaki diğer okullarla iletişim kurmasına fırsat sağlar,
 • Akreditasyon sürecinin bir parçası olan öz-değerlendirme çalışması ve yapılan inceleme ziyaretleri sonrasında ECIS’in okula sunduğu raporlar sonucunda okul ileriye dönük planlar hazırlayabilir,
 • Okulun tüm yönleri, yüksek standartlara uyarlanmış olur,
 • Okulun tüm yönleriyle ilgili bilgiler bilgisayar ortamında kayıt altında tutulur,
 • Okul toplumunun üyeleri eksik ve zayıf noktalarının farkına varır ve bunları düzeltme konusunda sürekli bir çaba içerisine girer,
 • Kurumdaki herkes kendini ve kurumu sorgular ve değerlendirir.