PYP MİNİ SERGİ

Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde fikirlerini özgürce beyan etmeyi, seçimlerde bulunmayı ve kendi öğrenimlerinin esas unsurunun kendileri olduğu gerçeğini içselleştirmelerine olanak sağlayan PYP sergileri ile öğrenciler kendilerini merkeze alarak yaşantılarının nesnesi değil öznesi oldular ve öğretmenleriyle aralarındaki ilişkiyi ortaklığa dönüştürdüler.

NUN Ana sınıfı öğrencilerimiz "Kendimizi İfade Etme Yollarımız" temasıyla, "Duygu ve düşünceler çeşitli yollarla ifade edilir" ana fikri kapsamında mini sergilerini gerçekleştirdiler. Ünite boyunca disiplinler üstü anlayışla geliştirdikleri öğrenme yaklaşımlarını aileleriyle paylaşma fırsatı buldular. Programımız öğrencilerimizin branş öğretmenleriyle hazırlık yaptığı drama gösterisi ile başladı. PYP Mini Sergimiz öğrencilerimizin özgün eserlerini anlattıkları, ailelerin ise etkileşimli olarak dâhil oldukları keyifli bir süreç olarak gerçekleştirildi.