PYP ÇALIŞTAYI

NUN İlkokulu öğretmenleri ile ATL Becerileri ve İyi Örnek Paylaşımı Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda öğrenme ve öğretme yaklaşımları üzerine çalışmalar yürüten NUN İlkokulu öğretmenleri; düşünme becerileri, alt beceriler, eleştirel beceriler, yaratıcılık becerileri, yansıtıcı becerileri hakkında bilgi edindiler.

Çalıştayda öğrenme ve öğretme yaklaşımları üzerine çalışmalar yapan NUN İlkokulu öğretmenleri; “Hayat boyu öğrenen olabilmek için gerekli beceriler neler olabilir?” sorusundan hareketle öğretmenlerimizde, öğrencilerimizde ve toplumda bu becerilerin nasıl geliştirebileceğine ilişkin düşündüler. Becerilerini müfredata entegre etme ve ölçme konusunda öz değerlendirme yaparak aksiyon planı oluşturdular. Uzman grupları oluşturarak ATL becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler yazdılar. ATL yatay planlama çalışmaları yürüttüler.

İyi Örnekler Paylaşımı’nda ise öğretmenlerimiz sınıflarında uyguladıkları ve verim aldıkları örnekleri okul toplumu ile paylaştılar. “Atölye İçindeki Sorumluluk Dağılımı ve Geri Bildirimler”, “Çok Kültürlülük ve Uluslararasıcılığın Ele Alınması”, “Guided Reading”, “Sakin Okul - Sakin Öğretmen”, “Öğrenme Hikâyeleri”, “Farklılaştırılmış Öğretimden Ne Anlamalıyız?” gibi başlıkların yer aldığı İyi Örnekler Paylaşımı’nda birbirlerinden aldıkları ilhamla heybelerini zenginleştirdiler.