OLUMLU DAVRANIŞSAL DESTEK AİLE EĞİTİM PROGRAMI 4

NUN İlkokulu velilerine yönelik düzenlenen Olumlu Davranışsal Destek Aile Eğitim Programı gerçekleştirilen dördüncü oturum ile tamamlandı. Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tamer Karakoç ile gerçekleştirilen oturumlarda üzerinde durulan “öğrencilerin olumsuz davranışlarına karşı tutum”, “öğrencilerin yaşadıkları durumlar karşısında verdikleri tepkiler ve ortaya çıkan sonuçlar” gibi konular üzerinde duruldu. Velilerimiz programlarda Dr. Tamer Karakoç’a sorularını yönelterek zihinlerindeki endişe ve sorulara cevaplar buldular.