“Öğrencilerin Kalplerine Dokunmalıyız”

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak NUN Okulları öğretmenleri ve idari çalışanlarıyla "NUN Vizyon Buluşmaları” kapsamında bir araya geldi.

Vakıf kültürünün medeniyetinizdeki yerini anlatarak konuşmasına başlayan Albayrak, “vakıf bir sadakayı cariyedir. İnanıyoruz ki yüz yıllar sonra da bu vakıftan yetişecek gençler memleketin ve milletin faydasına işler gerçekleştirecekler.” şeklinde konuştu. Öğretmenlerin ve çalışkanların bir vakıfa emek verdiklerini unutmamaları gerektiğine dikkat çeken Albayrak, “birbirinize olan eleştirelleriniz bizleri iyi sonuçlara götürecek hakikatleri ortaya çıkaracak. Bu sebeple kolektif akıldan uzaklaşmayalım” tavsiyesinde bulundu.

Albayrak’ın ardından söz alan NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, “öğrencilerimizle empati kurarak ilerlemek bizlerin işlerini kolaylaştıracağı gibi çocuklarımızın akademik ve sosyal hayatlarına da olumlu tesir edecektir. 21. yüzyılın gelişen teknolojisiyle öğrencilerimiz geçmişe göre daha fazla anlaşılmak istiyorlar. Bu sebeple elimizden geldiğince onların yanında olmalı, onların kalplerine dokunmalıyız.” dedi.

Fatih Nida Üye’nin ardından tekrar söz alan Albayrak konuşmasına, “kapitalist düzenin getirdiği eğitim anlayışı rekabetçi bir tarzda inşa edilmiş. Bu ne yazık ki ahlâkî olarak nesillerin gelişiminin önüne geçti. Vicdani sorumluluğu üzerine almayan bireyler, hatayı kabul etmeyen insanlar ortaya çıktı. Eğitimciler de ne yazık ki bu sebeple büyük bir ikilemdeler. Atom bombasını bu kapitalist düzenin okullarında yetişen çocukların keşfettiğini unutmayalım. Peki, bizler bilginin gücünü insanlığın yararına mı kullanacağız yoksa düşmanlık ortaya koymak için mi? Burada eğitimcilere düşen görev öğrencileri tanımak ve onlara hakiki davranmak olacaktır.” şeklinde devam etti.

NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Yılmaz ise NUN öğretmenlerinin öğrenci odaklı olmaya özen göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. “Gelenekleri olan bir kurum olarak yenilikçilikten de asla vazgeçmemeliyiz. Öğretmenlerimizin proaktif olmaları oldukça önemli. Her zaman bir adım önde olmayı düşünmeliyiz.” dedi.

NUN öğretmeni bir eğitim lideri olmalı diyen Albayrak, öğretmenlerin her gün bir önceki gün yaptıkları hataları gözden geçirmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.