Öğrencilerimizden %100 Uluslararası Bakalorya Başarısı!

 

Türkiye’de IB eğitimini PYP, MYP ve DP düzeyinde süreklilik içerisinde uygulayarak veren sayılı kurumlardan biri olan okulumuz, ilk mezunları ile %100 başarı elde etti!

Lise son sınıf öğrencilerimizin tamamı yüksek bir başarı göstererek Uluslararası Bakalorya diploması almaya hak kazandı. Aynı zamanda dünyada toplam 150’den fazla ülkeden yaklaşık 5.000 okulun iştirak ettiği, bir milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü programda öğrencilerimiz, sorumlu oldukları 16 dersin 14’ünden dünya ortalamasının üzerinde not aldı.

IB programıyla öğrencilerin birer dünya vatandaşı olarak, kendine özgü müfredatıyla da geçmişinden güç alan bir kimlikle yetişen öğrencilerimiz, hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de Uluslararası Bakalorya diploması olmak üzere iki diploma alarak NUN Okullarından mezun oluyor.