NUN Okulları Yeni Eğitim ve Öğretim Yılına Hazır!

“İyi insan”lar Yetiştirmek için Bir Aradayız!

NUN öğretmenleri yeni eğitim ve öğretim yılına heyecanla hazırlanıyor.

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte öğretmenlerimiz yeni eğitim ve öğretim yılına başlamak üzere NUN Okullarında bir araya geldi. Öğretmenlerimiz birbirleriyle yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşarken yeni eğitim ve öğretim yılına yönelik planlamalarını ve stratejilerini gözden geçirdiler. Seminer dönemi boyunca; sadece bilgiyi değil aynı zamanda deneyimleri, farklı bakış açılarını ve en son eğitim yaklaşımlarını paylaştılar.

Toplam beş hafta süren seminer dönemi boyunca öğretmenlerimiz, aralarında Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Doç. Dr. Ahmet Cüneyd Tantuğ, Dr. Serkan Demir, Şule Alan, Yavuz Yiğit gibi alanında uzman isimlerle bir araya geldiler.

Chat GPT, Cinsel Kimlik Gelişimi, Söz Varlığı ve Dil Becerileri, Doğa Temelli Ders Tasarımı, Matematik Okuryazarlığı, IB’de Kütüphanenin Rolü, IB’de Ölçme Değerlendirme Yaklaşımı, Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Derslere Entegre Edilmesi, Eğitimde Hikâyeleştirme gibi başlıklarla yüzü aşkın seminer gerçekleştirildi.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerin sadece akademik gelişimlerini değil aynı zamanda karakter gelişimlerini ve “iyi insan” olma yolunda geçirdikleri süreçleri; bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğü içinde hareket eden bireyler olmaları, yarınlara daha güçlü hazırlanmaları adına yapılabileceklerini değerlendirdiler.

Seminer dönemi boyunca öğretmenlerimiz kendilerini sürekli olarak geliştirme, yenilikleri takip etme, farklı bakış açılarını ve pedagojik yaklaşımları öğrenme fırsatı buldular.