NUN OKULLARI İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ’NDE GELİŞTİRİLEN PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

NUN Okulları olarak İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’ni kurarken öğrencilerimizin sosyal bilimler ve insanlık yararına fayda sağlayacak projelere dair becerisi, ilgisi, yetkinliği ve yeteneğini arttırmak, inovasyon, ar-ge, teknoloji, girişimcilik ve sosyal girişimcilik gibi konularda kendilerini geliştirmelerini ve çalışmalar yapabilmeleri için onlara uygun ortam, materyal, iş birliği, danışmanlık/mentörlük desteği sağlamak için yol göstermek amacıyla yola çıktık.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında merkezimizde geliştirilen projelerimiz, danışma kurulumuzun tarafından dört ayrı sürece tâbi tutularak incelendi. Action: Purification, HydroTech ve FIT Energy isimli toplam üç ayrı takım tarafından geliştirilen projelerimizden en yüksek ortalamayı Action:Puriticaton takımı 88,55 ile elde etti.

Geliştirdikleri projelerin neticesinde yenilenebilir enerji ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yapan bir firmada düzenlenen gözlem odaklı staj programına katılmayı başaran öğrencilerimiz hayat tecrübelerini arttırırken iş pratiklerini de çoğaltma fırsatı buldular.

Takımlarımızın hepsini geliştirdikleri projeler ve ekip ruhuyla gösterdikleri başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.