NUN İlkokulu Yeşil Bayraklı Bir Eko-Okul

NUN İlkokulu olarak; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uluslararası bir program olan  Eko-Okullar programına kayıt olduk ve tüm öğretmenlerimizin katılımıyla konusu “SU’’ olan ve  “Su”, “Su Tasarrufu”, “Su Kaynakları” ve “İçme Suyu Özellikleri” alt başlıklarını içeren bir program hazırladık. Bu program konusunu 2 yıl boyunca da takip ederek öğrencilerimizle uyguladık. Bu yıl da sene başında tekrar öğretmenlerimizle bir araya gelerek aynı konuda farklı etkinliklerden oluşan 1 yıllık programımızı hazırladık ve kanıtlarıyla (fotoğraf ve videolar ile) 2 yıl boyunca etkinliklerimizi Eko-Okullar koordinatörlüğüne bildirdik.  Programda amacımız öğrencinin; okul içi ve çevresinde bilinç oluşturması, doğa sevgisi kazanması  ve bu çalışmalar sonucunda gelişme göstermesi idi.

Okulumuz 2016-2017/ 2017-2018 Eğitim öğretim yıllarında da ‘’enerji’’ konusu ile ilgili etkinlikler uygulayarak yeşil bayrak kazanmıştı.

Eko-Okul Programı Nedir?

Eko-Okullar programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.  Eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol alırlar. Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

Hem Bir Program Hem Bir Ödül Planıdır

Eko-Okullar programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dâhilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar uzun erimli bir programdır. Yeşil Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi ayrıca  verilmektedir.

Projenin Öğrencilere Faydaları Nelerdir?

  • Bir grup üyesidir ve bir kimlik geliştirir.
  • Grup çalışmasına alışır, katılımcı bir yapı oluşturur.
  • Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir.
  • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir.
  • Plan yapma becerisi gelişir.
  • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir.
  • Çocuklarda ve okul kapsamında araştırma, raporlama, gözlemleme becerilerini; sorumluluk alma, paylaşma duygularını geliştirir.
  • Su canlıların yaşamsal faaliyetleri için çok önem taşır ve çocuklara bu önemin farkına varmalı sağlanır.
  • Su kaynaklarının dikkatsiz kullanımı olumsuz etkiler yaratmaktadır ve bu durum için en önemli önlemlerden biri çocuklarımızın konuya duyarlı olarak yetiştirilmesidir.