MYP TANITIM VE VELİ TOPLANTISI

22 Ekim Cumartesi günü 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin velileri ile IB MYP tanıtım ve veli toplantısı,  hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimizin velileri ile de veli toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantılar IB programımızın ünite şablonları anlatıldı. Velilerimizin öğretmenlerimize birebir iletişim kurarak sorularına cevap bulduğu toplantılarımız tüm gün boyunca devam etti.

IB orta yıllar programının öğrenme süreçlerine yer verilen çalıştayda yapılan grup çalışmaları ile beceri gelişimi üzerinde duruldu. Okulumuzun vizyon ve misyonunun daha yakından ele alındığı çalıştayda velilerimiz ile ortak bir dil oluşturabilmek ve ebeveyn desteği için gerekli hazırbulunuşluğun sağlanması için etkinliklere yer verildi. Öğrenme ortamını oluşturan unsurların detayları ile verildiği calıştay dönüşümlü düşünme formları ile tamamlandı.