“MODEST SEN” TASARIM SUNUMLARI ETKİNLİĞİ

Modest Sen adlı etkinlik, dinî hassasiyetlerini yaşamaya uygun bir giyiniş biçimi olan bireylerin; toplumun her alanında olma hakları ve kendilerini ifade etme özgürlüklerine dikkat çekmek amacıyla okulumuzda düzenlendi. Bu alanlarla ilgili olarak bir spor dalında ya da geleceğini daha çok etkileyecek meslek seçiminde dinî hassasiyeti üzerine tercih ettiği kıyafet ile var olabilmek ve toplumda bu şekilde var olmanın öğrencilerimizin veya bir başkasının giyiniş biçimine engel teşkil etmeyeceği üzerine farkındalık oluşturmaya gayret edildi. Bu alandaki farkındalığı üretkenliğe ve çözüm arama yoluna taşımak için ise başörtülü kadınların zorluk yaşadığı alanlar tespit edilip öneriler oluşturulan bir tasarım yarışması düzenlendi. Yarışmada öncelik, öğrencilerin özgünlüklerini ortaya koyabildikleri, çözüm önerileri sundukları, bu öneri ve özgünlüklerini yetenekleri ile birleştirdikleri bir platform sunabilmek oldu. Ön elemeden geçen tasarım çizimlerinin dikilmesi ve sunulması ile birlikte etkinlik sonlandırıldı.