MİNİATÜRK GEZİSİ

NUN İlkokulu 2. sınıf öğrencileri “Mekân ve Zaman” ünitesi kapsamında Miniatürk gezisini gerçekleştirdiler. Türkiye’nin en önemli mimari eserlerinin minyatürlerini büyük bir merakla incelediler ve gezi kitapçıklarını hazırladılar.

Antik Çağdan Roma’ya ve Bizans’a, Selçuklu’ya Osmanlı’ya değin, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari örneklerinin minyatürlerini burada gören öğrenciler Türk kültürü başta olmak üzere barış ve hoşgörünün hüküm sürdüğü uygarlıkların bıraktığı izleri seyretme imkânı buldular.