KUDÜS GEZİSİ

NUN Okulları olarak kâinatı okumak ve Yaradan’ın ayetlerini yakından temaşa eylemek üzere farklı coğrafyaları tanımak ve kadim medeniyetimizi kaynağından öğrenmek için çıktığımız keşif yolculuklarımızın ilki olan Özbekistan’ın ardından ikinci rotamız, üç semavi dinin de kutsal kabul ettiği, tarih boyunca pek çok toplum için büyük öneme haiz Kudüs oldu.

İstanbul’dan Tel Aviv’e yapılan yolculuğun ardından Hz. Ömer zamanında fethedilen, Akdeniz’in en güzel sahil kasabalarından Yafa’ya varıldı. Önemli bir Osmanlı mutasarrıflığı olan Yafa’da Akdeniz temaşa edilerek, huzurlu ortamı ile Mahmudiye Camii ve Külliyesi, Sultan II. Abdülhamid’in hükümdarlığının 25. yıldönümü şerefine yaptırdığı Yafa Saat Kulesi ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Osmanlı Çeşmesi görüldü.

Kudüs’e geçilerek Mekke’deki Kâbe ile birlikte kutsal bir mekân ve yön olarak adı geçen ve tamamı mübarek kılınan Beytü'l-Makdis olarak adlandırılan alana varıldı. Sonrasında İslam mimarisinin günümüze ulaşmış en eski eserlerinden biri olan Kubbetü's-Sahra ve hemen yanında bulunan Müslümanların ilk kıblesi ve Hz. Muhammed’in miracının başladığı yer olan Mescid-i Aksâ ziyaret edildi. Kudüs’ü keşfedilmeye, tanınmaya ve hissedilmeye çalışılarak, Kudüs'ün taş sokakları dolaşıldı. Ardından Mervan Mescidi, Burak Mescidi ve Hz. Ömer’in namaz kıldığı yerde inşa edilen Hz. Ömer Mescidi ziyaret edildi.

Hakikati arayan ve yayan sahabe Selmân el-Fârisî ve ilk kadın mutasavvıf Râbia el-Adeviyye’nin kabirleri ziyaret edilerek Zeytindağı’ndan Beytü'l-Makdis, Kidron Vadisi ve üç semavi din için de kutsal olan topraklar temaşa edilip Halîl şehrine doğru seyahat devam edildi. Burada Halîlürrahman Camii ve cami hazîresinde bulunan Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf peygamberlerin ve hanımlarının kabirleri, Eriha şehrinin yolu üzerinde bulunan Hz. Mûsâ Makamı ziyaret edildi. Sion Tepesi’nde yer alan Hz. Davut Makamı ve bir Osmanlı dönemi yapısı olan Cezzâr Ahmed Paşa Camii de ziyaret edilerek seyahat sonlandırıldı.

Öğrencilerimizin tarih ve medeniyet şuuru ile kuşanmaları, geleceği inşa ederken tarihi mekânlardan da ilham almalarını hedeflediğimiz bu gezimizin ardından NUN Okulu öğrencileri “gökte yapılıp yere indirilen şehir” Kudüs’ün üç semavi din için önemini, millî ve manevi değerler etrafında anlamlandırdı. Mescid-i Aksâ’nın tarihî süreçteki varlığı ve bu varlığını nasıl korumuş olduğunu, Kudüs’ün Osmanlı Devleti himayesinde hangi süreçlerden geçtiğini, dinin birey ve toplumla ilişkisinin boyutlarını irdelediler.