İSTANBUL KÜLTÜRÜNE YAKINDAN BAKIŞ: EYÜP-BALAT GEZİSİ

İstanbul kültürünü öğrencilerimize aşılamak, bir medeniyetin temel dinamiklerini öğrencilerimize tanıtabilmek maksadıyla düzenlediğimiz Eyüp gezisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İstanbul şehir gezilerimiz beş yıllık bir planı kapsamaktadır. Öğrencilerimizle her sene İstanbul’un bir semtine giderek onlara Doğu ve Batı medeniyetine ait temel bilgileri vermeyi amaçlıyoruz. İstanbul’un fethinin manevi mimarlarının orada olması sebebiyle ilk durağımız Eyüpsultan olmuştur.

İlk durağımız çok kültürlülüğün ve hoşgörünün Osmanlı zamanında neşet etmiş olan semtlerinden Balat idi. Burada Fatih Sultan Mehmed Han’ın Ortodoks kilisesine verdiği emanname ile varlığını sürdüren Fener Rum Patrikhanesi ziyaret edildi. Burada patrikhane ile ilgili ilginç ve önemli bilgiler öğrencilerimize aktarıldı.

Müteakiben Ayvansaray’daki sahabe makamları gezilerek neden sahabelerin İstanbul surlarının önüne geldiği, hangi amaçla buralara kadar geldikleri Berra Hocamızın anlatımı ile bilgilendik. Ardından İstanbul’un ilk şehitliği olan Tokmak Dede ve çevresindeki Fetih Şehitliği anlatıldı. Evliya Çelebi Seyahatname ’sinde geçen Abdülvedud’un Ayasofya’daki hikâyesi öğrencilerine anlatıldı. Ardından Defterdar Nazlı Mahmud Paşa’nın Camii anlatılarak minaresindeki Divit ve Kalem sembolünün nedeni ele alındı. Daha sonra yine bir Mimar Sinan eseri olan Zal Mahmut Paşa Camiinin  ilginç mimarisi ve hikâyesi ele alındı. Mihmandar 1505 Sofrasındaki yemekten sonra Pierreloti Tepesi’ne doğru yürüyüşe geçildi.

Burada Necip Fazıl ve Mareşal Fevzi Çakmak’ın kabirleri ziyaret edildi. Mehmet Yüzücü Hocamız Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi. Ardından Kaşgari Tekkesi ve buranın Necip Fazıl’ın yaşantısındaki yeri ele alındı. Ardından Pierre Loti anlatılarak esasen bu tepenin isminin İdris Köşkü olduğu konusunda çocuklar bilgilendirildi. İdris-i Bitlisî’nin Yavuz Sultan Selim Döneminde Doğu bölgelerimizin barış yolu ile ele geçirilmesindeki rolü ele alındı.