İSLAM TARİHİ OKUMALARI 2

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Nihal Şahin Utku İslam Tarihi Okumaları programımızın ikincisini gerçekleştirdik.

İslamî dönemde ortaya çıkmış bir kavram olan câhiliye, gerek Kur’ân-ı Kerim’de gerekse hadislerde Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslamî devirdekinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Bu nedenle Arapların İslam’dan önceki dönemine genellikle “Câhiliye” veya “Câhiliye çağı/asru’l-câhiliyye” denilir. Geçtiğimiz ay İslam öncesi Dünya tarihine genel bir bakış başlığıyla gerçekleştirilen programda bu ay değerli Hocamız Nihal Şahin Utku, “Arap Yarımadası ve Cahiliye İnsanını Anlamak” konusunu ele alarak, derin bilgi ve tecrübelerini velilerimizle paylaştı. Oturum sonunda konu üzerine düşüncelerini dile getiren velilerimiz Nihal Şahin Utku’ya sorularını sorarak zihinlerindekilerine yanıtlar aldılar.