İbrahimî Dinlerde Kadın - Dr. Betül Özel Çiçek

NUN Okulları velilerinin alanında uzman konuşmacılarla buluştuğu Aile Akademimizin bu ayki konuklarından biri “İbrahimî Dinlerde Kadın” başlıklı konuşmasıyla Dr. Betül Özel Çiçek oldu.

KADEM’in katkılarıyla düzenlenen programımızda KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Betül Özel Çiçek, tarih boyunca kadının yaratılış hikâyesinden, kız çocuk, eş ve anne olarak konumuna, dini ve toplumsal hayattaki hak ve yükümlülüklerinden, statüsüne kadar çeşitli din ve kültürlerde hep tartışma konusu olagelen “kadın” kavramını ele alarak geçmişten günümüze olan tüm hikâyeyi velilerimizle paylaştı.

Kadın algısının tarihteki dönüşümünü ve üç dinin kadın tasavvurunu, bu tasavvurun zaman içerisinde nasıl ve ne yönde evrildiği çerçevesinde ortaya koyan Çiçek, özellikle tarih sürecinde kadının toplumsal değişimdeki görevleri, hak ve yükümlülükleri, kız evlat, eş ve anne olarak din ve kültürdeki yeri gibi farklı başlıklarda öğretici ve yol gösterici bir sunum gerçekleştirdi.