GÖSTERİŞ TOPLUMU

Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi kapsamında NUN Okulları çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen 1 Adım Ötesi söyleşilerinin ilkinde Metaverse: Alternatif Bir Dünya Arayışı teması üzerinde durulurken söyleşinin ikincisinde Gösteriş Toplumu kavramı ele alındı. Söyleşiye Prof. Dr. Ali Büyükaslan ve Yazar Nazife Şişman konuk oldu.

Tüketim toplumu üzerine önemli hususlara değinen konuklarımız Gösteri Toplumu’ndan ve Gösteri Toplumu’nun sebep olduğu yeni yaşam şeklinin insanlara söylediği “Görünüyorsan Varsın” mesajı üzerine konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Ayrıca söyleşide görünmek için çabalayan insanın maruz kaldığı sonuçlardan biri olan “gözetlenmek” ise insanlık için ne ifade ediyor, nelere yol açıyor gibi sorular üzerinde de duruldu.

Son olarak mahremiyet kavramı, gönüllü olarak mahremiyetin terk edilmesi, gözetim kapitalizmi ve gösteriş ile birlikte doğan yeni yaşam şekilleri üzerine de görüşlerini dile getiren Prof. Dr. Ali Büyükaslan ve Nazife Şişman, dinleyicilerin kendilerine yönelttikleri sorulara cevaplar verdiler.

Soruların cevaplanmasının ardından moderatörün kapanış konuşması ile Gösteriş Toplumu üzerine gerçekleştirilen söyleşi tamamlandı.