ATL ÇALIŞTAYI

Öğrenme yaklaşımlarının (ATL) temeli, nasıl öğreneceğini öğrenmenin öğrencinin eğitimine temel teşkil ettiği inancına dayanır. 8 Haziran Perşembe günü ATL Çalıştayı gerçekleştirdik. İletişim becerileri konulu çalıştayımızda; sözlü ve yazılı iletişimin önemi, öğrencinin yaratıcılık ve öz güven gelişimine olan etkisi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Bunun yanında, öğretmenlerden örnek iletişim becerisini konu alan ders planı yapıldı ve sunuldu. Çalıştay sayesinde öğretmenler, sorgulama programının hem içinde hem de dışında öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesi için fırsatlara yönelik planlamalarını birbirleriyle paylaştılar.