ASTRONUN GÖZLEM ŞENLİĞİ

AstroNUN’un amacı, öğrencilerimize bilimsel düşünme becerisi kazandırmak, evreni ve bileşenlerini her yönüyle tanımaya cesaret edebilmelerinin önemini vurgulamak ve kavratmak, fizik ve matematik bilgilerini somut olaylar karşısında kullanabilme yeteneği kazandırabilmek ve uzay bilimleri ile ilgili teknolojik yenilikleri bilmelerini sağlamak olarak özetlenebilir. Rehberlik biriminin katkılarıyla NUN Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri AstroNUN Gözlem Şenliği kapsamında film gösterimine katıldılar. Ardından NUN Okulları Rasathanesi’ndeki teleskoplar yardımıyla, Astronomi ve Fen Bilimleri öğretmenlerinin önderliğinde Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter gözlemlendi. NUN Ortaokulu öğrencileri, bütün bir sene boyunca aldıkları Astronomi derslerinde edindikleri bilgileri bu gözlem gecesinde pekiştirdiler. Bilimlerin en eskisi olan astronomi sayesinde öğrenciler, bütün bu zihinsel süreçleri kullanarak “bilimsel düşünme” becerisi kazanıp evren hakkında çıkarımlarda bulunabilecek düzeye geldiler.