AKADEMİSYENLER DERSİMİZDE- VAKIF KÜLTÜRÜ- PROF. DR. TAYFUN KINDAP

NUN Okullarının bir vakıf okulu olması hasebiyle “Vakıf Kültürü”nün ne demek olduğunu öğrencilerin daha da ayrıntılı öğrenmeleri adına NUN Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tayfun Kındap Hoca, “Akademisyenler Dersimizde” programına konuk olarak bir konuşma gerçekleştirdi.

NUN Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Dini İlimler dersinde zekât ve sadaka konusunda Kur’ân-ı Kerîm ve hadis çerçevesinde Allah yolunda infak etme, fakir, muhtaç ve kimsesizlere yardımda bulunma, iyilik yapma ve yardımlaşma konusunda öğrendiklerini vakıf kültünün temelinin oluşturulmasındaki etkisini Prof. Dr. Tayfun Kındap’ın anlatımıyla pekiştirdiler.

Vakıf anlayışı ve uygulamasının temelini oluşturan ayet ve hadislerle birlikte yaşanmış bazı örneklerle anlatıldı.

Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti döneminde sosyal, kültürel ve ekonomik hayat içerisinde cami, medrese, külliye, imarethane, darüşşifa, hamam, çeşme ve daha birçok eser, vakıf kültürünün önemli eserleri olmuştur.

Programın sonunda öğrenciler, derslerinde öğrenmiş oldukları infak konusunu vakıflar aracılığıyla nasıl gerçekleştirebileceklerini ve yardımlaşmanın inancımızda ve kültürümüzde önemini kavradılar.