Ailede Din Eğitimi Serisinin Son Etkinliğini Gerçekleştirdik 

NUN Aile Akademisi kapsamında gerçekleştirilen 7 haftalık Ailede Din Eğitimi serisinin son etkinliğinde Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça “Çocukların İbadete Teşviki ve İbadet Alışkanlığının Kazandırılması” konusunda aileleri bilgilendirdi. Hayat boyu devam edecek alışkanlıkların kazandırılmasında aile yaşantısının önemi üzerinde durulurken ısındırma, model oluşturma gibi aşamalarla çocuğun bu alışkanlıkları zaman içerisinde kazanması gerektiği vurgulandı. Hatırlatmaların üslubunun ve çocuklara olumlu davranış modelleri ile yaklaşmanın gerekliliğinin konuşulduğu etkinlikte ailelerin soruları da cevaplandırıldı.