Akademik

NUN Okulları ne zaman açıldı?

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı kuruluşu olarak hizmete açılan NUN İlkokulu 2014 yılında; ortaokul ve lise olarak eğitim veren NUN Kız ve Erkek Okulu ise 2016 yılında eğitim dünyasına katılmıştır.

NUN Okulları nerededir?

NUN Okulları anasınıfı, İlkokulu, ortaokulu ve lisesi öğrenci yurtlarıyla birlikte Elmalı Mahallesi, Elmalı Yolu Sokak No:5/1 Beykoz - İstanbul'dadır.

NUN Okullarının kuruluş felsefesi nedir?

NUN Okulları, 21. yüzyıl dünyasında, ahlaki ve vicdani sorumluluklarının bilincinde, şahsiyet sahibi nesiller; millî ve yerli değerlerinin farkında dünya vatandaşı gençler yetiştirmek gayesiyle yola çıkmıştır. Eğitim planlamasını bilgi, inanç ve estetik temelleri üzerine inşa ederek her bir öğrencinin kendisine has ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak kişiselleştirir.

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı nedir?

Dünya çapında bir kalite standardı olarak kabul edilen, geçerliliği ve güvenirliği olan Uluslararası Bakalorya (IB) Programı; 3 ila 19 yaş arasındaki gençleri, günceli takip eden, yaşam becerilerini geliştirmiş çok yönlü dünya vatandaşları olarak yetiştirmeyi hedefler. NUN Okulları bilgili, bilinçli ve duyarlı gençler yetiştirmek amacına daha etkili bir şekilde ulaşmak bu programı kendisine araç olarak seçmiştir.

IB Programı içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı nerede durur?

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı yöntem ve tekniklerden müteşekkil bir çerçevedir. Program, kazanım olarak salt akademik bilgiyi hedeflemez. IB Programı öğrencisinin, sorgulayan, risk alan gibi sergilemesi gereken öğrenen profilleri ve geliştirmesi beklenen yaşam becerileri vardır. NUN Okullarında, bu çerçeve içerisine Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı yerleştirilmiştir. Örneğin, “dört işlem yapabilme” ilkokul öğrencisi için bu müfredatın belirlediği kazanımlardan biridir. IB Programı çerçevesinde ise yeterli değildir; öğrenciden beklenen, bu kazanıma ek olarak günlük hayatta bölme/paylaştırma işlemi yaparken adil davranma bilincini kazanması, ihtiyaç halinde dört işlem konusunu arkadaşlarına da rahatlıkla anlatabilecek iletişim becerisine sahip olması, bilgiyi günlük hayatında eyleme dönüştürebilmesidir.

NUN Okulları akademik kadro seçiminde nelere dikkat eder?

NUN öğretmenlerinin alanına hâkim olmasının yanı sıra alanındaki gelişmeleri takip etmesi ve aynı zamanda öğrenmeye meraklı olması esastır. İletişim kurabilecek seviyede yabancı dilinin bulunması, yine kendi alanında akademik ilerleyiş kaydetmesi beklenir.
En az beş yıllık tecrübeye sahip olanlar öncelenirken; öğrencilere rol model olacak bilge karakterli, bireysel değil bir bütünün parçası olarak hareket eden, birlikte başarmanın güzelliğine inanan isimler tercih edilir. Merak duygusu yaşam öyküsünde belirleyici olan ve bilgiyi derinleştirme arzusu kuvvetli, bilgiyi öğrenci ile paylaşma noktasında yetenekli isimler aranır.

İngilizce seviyesi yetkin olsa dahi lise öğrencisi hazırlık okumak zorunda mı?

Hayır, seviye belirleme amacı ile yapılan sınavlarda gerekli başarıyı gösteren öğrencilerimiz hazırlık sınıfından muaf olurlar.

Yabancı dil seviyeleri birbirinden farklı öğrenciler için seviye sınıflarınız var mı?

NUN Okulları, öğrencilerinin dil öğreniminde “farklılaştırma” yöntemine sıklıkla başvurur. Dil öğrenimi noktasında farklı dinamikler vardır; kimi öğrenci rahatlıkla yabancı dil konuşabildiği halde akademik metin yazma noktasında sıkıntı yaşayabilir. Ya da öğrencinin kendisini yabancı dilde rahat ifade edemiyor oluşu, o dile hâkim olmadığı anlamına gelmez. NUN Okullarının uyguladığı sistemde dikkat ettiği temel noktalardan biri; eğitimin çocuğa göre planlanması, şekil kazanmasıdır. Bu noktada farklılaştırma yöntemi devreye girer, öncelikle öğrencinin durumu tespit edilir. Ders saatleri haricinde yetkin isimler onlarla bir araya gelerek eksikliği tamamlamaya, mevcut olanı geliştirmeye gayret ederler. Konuşma sıkıntısı yaşayan öğrenci ile speaking pratiği, metin yazma noktasında zorlanan öğrenci ile essay yazma çalışmaları yapılır, çalışmanın içeriği öğrencinin ihtiyacını göre revize edilir.

Ortaokul ve lise öğrencileri için yatılı kalmak zorunlu mu?

Yerleşkesi Beykoz’da bulunan NUN Kız ve Erkek Okulunda lise öğrencileri için yurt olanağı mevcuttur. İstanbul içinde ikamet eden veya il dışından gelen her öğrencinin kalma imkânına sahip olduğu yurtlar, bir zorunluluk olarak değil; isteğe bağlı şekilde velilerin tercihine sunulur. Ortaokul öğrencileri için mevzuat yurt imkanı bulunmamaktadır.

Spor ve sanat faaliyetleri kapsamında okulunuzun imkânları nelerdir?

Öğrencilerini yerli ve millî değerlerinin farkında birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme hedefinde NUN Okulları, kültür, sanat ve sporun önemine inanır. NUN Okullarında verilen görsel sanatlar ve müzik eğitimlerine ek olarak gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerle öğrencilerin; sanat bilinci ve farkındalığı kazanmaları, sanatın tarihine de felsefesine de hâkim olmaları, estetik ve entelektüel bakış açısı kazanmaları sağlanır.  Okulun sanat ve spor faaliyetlerine dair detaylı bilgiye erişmek için NUN’da Görsel Sanatlar, NUN’da Müzik, NUN’da Spor sekmelerini inceleyebilirsiniz.

Kabul ve Değerlendirme Süreci

Okulunuzda her sınıf için öğrenci alımı yapılıyor mu?

Ana sınıflarımıza 54 ayı tamamlamış çocuklar kabul edilir. 1. sınıf kabulünde aday öğrencinin 66 ayı doldurmuş olması tercih edilir. 62-66 ay arasındaki çocukların kabulü için okulumuz rehber öğretmenlerinin, öğrencinin kabulü için bir sakıncanın bulunmadığına dair raporu dikkate alınır. Ara sınıflar (2, 3 ve 4.) için mevcut kontenjanlar değerlendirilerek başvuru alınır.
Ortaokul ve lise kademelerinde de mevcut kontenjanlar değerlendirilerek başvuru alınır.

Okulunuzun kabul sınavına girmek mecburi mi?

NUN Kız ve Erkek Okulunun belirli tarihlerde yapılan kayıt kabul sınavları bulunmaktadır. Okula kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilerin bu sınavlara girmeleri mecburidir. NUN Okullarına ait bu özel sınavda, öğrencinin müfredata hâkimiyetinin yanı sıra analiz-sentez yapabilme, okuduğunu anlama ve düşüncelerini kendi kelimeleriyle ifade etme kabiliyeti; grafik, tablo, harita ile verilmiş bilgileri okuma, yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçülür.

NUN İlkokulunda ise akademik sınav yerine öğrencilerin okul olgunluğuna dair ölçümlerin yapıldığı atölye çalışmaları bulunmaktadır, bu çalışmalara katılmak için de kayıt gereklidir.

İlkokul öğrencilerin kabulünde belirleyici etkenler nelerdir?

NUN İlkokulunda, sınıf öğretmenleri ve rehberlik birimi uzmanları gözetiminde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile öğrencinin bilişsel düzeyi, motor becerileri, dikkati, grup çalışmasına yatkınlığı, sosyal ve iletişim becerileri, yönerge alma kabiliyeti ölçülür.

Okulunuzun burs imkânı var mı, kimler faydalanabilir?

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, okullarında farklı sosyoekonomik gruplardan gelen öğrencilerin kaynaşmasını, onların kişilik gelişimi ve hayata hazırlanmaları açısından önemser. Bu sebeple, uygulanan burs politikası öğrencilere eşit haklar sağlamak üzerine kuruludur. NUN Okullarında burs değerlendirmeleri, ailelerin ihtiyaç durumu ve öğrencinin süreçlerde göstermiş olduğu başarı gözetilerek gerçekleştirilir.

Bursun kesintiye uğraması söz konusu mu?

Ailenin gelir durumunda ciddi değişimler görülmediği, öğrenci disiplin cezası almayıp akademik başarısını koruduğu sürece bursun kesintiye uğraması söz konusu değildir.

Eğitim ve Öğretim Harici Hizmetler

Öğrencileriniz için servis imkânı var mı?

Servis imkânı mevcuttur. NUN Okulları, servis güzergâhlarının kısa tutulması ve her yeni öğrenci ile yeniden revize edilmesi konusunda da hassastır. İstanbul şartları daima göz önünde tutulur ve öğrencinin güne yorgun başlamaması için özel bir gayret sarf edilir. NUN Kız ve Erkek Okulu, ayrıca yurt imkânı da bulunmaktadır.

Okulunuzda kantin var mı?

İlkokulumuzda, sağlıklı atıştırmalıkların yer aldığı kantinimiz haftada bir gün hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz önceden belirlenen alışveriş miktarı ile hem sahip oldukları bütçeyi doğru kullanarak kendi tercihlerine göre harcama yapmayı öğreniyor hem de lezzetli atıştırmalıkları arkadaşlarıyla paylaşıyorlar.

Öğleden sonra açık olan ortaokul ve lise kantinlerimizde öğrencilerimizin çay, kahve eşliğinde besin değerleri hesaplanmış sağlıklı atıştırmalıklar alabildikleri keyifli bir ortam tasarlanmıştır.

Yemekler okulun kendi mutfağında mı pişiyor?

Öğrencilerin bilişsel gelişiminin fiziksel gelişimlerinden ayrı olmadığına inanan NUN Okulları, sağlıklı beslenme konusunda özel bir hassasiyete sahiptir. Ana yemeğin yanı sıra yoğurttan kremaya dek her ürün, okulun kendi mutfağında taze ve doğal ürünlerden yapılıp öğrencilere sunulur.  

Öğrencilere sunulan sağlık hizmeti var mı?

NUN İlkokulu ve NUN Kız ve Erkek Okulu ayrı ayrı görev yapan sağlık görevlileri mevcuttur. Öğrencilere dair herhangi bir sağlık değişimini veli ile direkt iletişim kurarak paylaşan hemşireler, aynı zamanda ilk yardım, kaza anında müdahale gibi durumlarda hazır bulunmak üzere tam zamanlı olarak hizmet vermektedir.