NUN İlkokulu

NUN İlkokulu kabul ve değerlendirme sürecinde ana sınıfı ve 1. sınıf aday öğrencilerini akademik sınava tabi tutmaz; Rehberlik Birimi uzmanları ile görüşme gerçekleştirir. Başvuruların yeterli sayıya ulaşması halinde; aday öğrenci görüşmeye davet edilir. Rehberlik uzmanı ile gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile öğrencinin bilişsel düzeyi, motor becerileri, dikkati, sosyal ve iletişim becerileri, yönerge alma kabiliyeti ölçülür.

NUN İlkokulu kabul sürecine başvuru yapacak ana sınıfı öğrencilerinin 54 ayı tamamlamış olması gerekmektedir. İlkokula kabul edilmesi için aday öğrencinin 69 ayı doldurmuş olması gerekir. 66-69 ay arasındaki çocukların 1. sınıfa başlamaları için, ilgili rehber öğretmenin ön değerlendirme yapması ve öğrencinin 1. sınıfa başlamasında herhangi bir sakınca olmadığına dair rapor vermesi gerekmektedir.

Okul ile veli arasında kurulacak iş birliğine yatkınlığın, uyumun, eğitim ve öğretime dair bilinç ve farkındalığın velide de bulunması durumunda bu eş zamanlı değerlendirme süreci olumlu şekilde sonuçlanır. Aday velilerimiz burs talebinde bulunduysa, vakıf yöneticileriyle bir araya gelerek bir görüşme daha gerçekleştirirler. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için burs imkânı yalnızca ilkokul 1. sınıf kademesinde geçerlidir.

2., 3. ve 4. sınıf başvuruları için akademik sınav uygulanır, sonrasında rehberlik değerlendirmesi ile birlikte atölye çalışmaları yapılır.

2. aşamaya geçmeye hak kazanan ara sınıf kademelerindeki öğrenci adaylarımızın 300 TL ödeme yapması gerekmektedir.

Akademik sınav sonuçları ve rehberlik değerlendirmesi e-posta ve telefon yolu ile ailelere bildirilir. Ayrıca tüm bu değerlendirmelerle beraber veli görüşmeleri de gerçekleştirilir.

Öğrenci kabul sürecine başvurmak için internet üzerinden başvuru formunu doldurma zorunluluğu bulunmaktadır. Başvuru tarihleri, NUN Okulları internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. 

NUN Ortaokulu ve Lisesi

NUN Ortaokulu ve Lisesi öğrenci kabul sürecindeki ilk adım; akademik sınavdır. Okul, kabul sınavının tarihini önceden belirler ve resmî web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ilan eder. İlgili sınava başvurmak için internet üzerinden başvuru formunu doldurma zorunluluğu bulunmaktadır.  

Belirli tarihlerde gerçekleştirilen akademik sınavda, aday öğrencilerin mevcut müfredata hâkimiyetlerinin yanı sıra analiz-sentez yapabilme, okuduğunu anlama ve düşüncelerini kendi kelimeleriyle ifade etme kabiliyeti; grafik, tablo, harita ile verilmiş bilgileri okuma, yorumlama ve çıkarım yapma becerileri ölçülür. Sınav dili Türkçe olmakla birlikte aday öğrencinin ana dilinin Türkçe olmaması gibi istisnai durumlarda İngilizce sınav uygulanır. Aday öğrencinin sınavda olduğu saat aralığında, veliler için bilgilendirici bir okul tanıtım programı düzenlenir. Bu program kapsamında NUN Okulları yönetim kadrosu, okulların felsefesini ve işleyişini paylaşır, aday velilerin okul ile alakalı sorularını yanıtlar. 

Öğrencinin akademik sınavdan beklenen başarıyı göstermesi halinde, NUN Okulları Rehberlik Birimi Uzmanları; aday öğrenci ile velisini daha yakından tanımak üzere görüşmeye davet eder. NUN Okulları, eğitimin bir bütün olduğuna ve süreklilik arz ettiğine, her an ve her yerde sürdürülmesi gerektiğine inanır. Bu sebeple veli ve okul arasında kurulacak iş birliğinin çocuk üzerindeki olumlu etkisini oldukça önemser. NUN Okullarının eğitim felsefesine göre; öğrenci kadar veli de sorumluluk sahibi olmalı, özveri göstermelidir. Bu sebeple öğrenci ile birlikte veliler de rehberlik uzmanları ve psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen tanıma sürecine dâhil edilir. Bu sürecin de olumlu sonuçlanması ile aday öğrenci okul kaydı yaptırmaya hak kazanır.

5. sınıf ve hazırlık sınıfı dışındaki öğrenci kabullerinde kontenjanları kısıtlıdır. Burs imkânı yoktur.

Şayet aile burs talebinde bulunduysa; vakfın yöneticileri ile burs görüşmesi yapmak üzere kendilerine bir kez daha randevu verilir, bu görüşmenin ardından değerlendirme süreci nihayete erer.  

 2. aşamaya geçmeye hak kazanan ara sınıf kademelerindeki öğrenci adaylarımızın 300 TL ödeme yapması gerekmektedir.

NUN Okullarını yakından tanımak ve aklınızdaki soruların cevaplarına ulaşmak için
(0216) 686 1 686 numaralı hattı arayarak veli iletişim uzmanları ile görüşmek üzere randevu alabilirsiniz.

Okulu ziyaret etmek isteyen aday velilerin gerekli sayıya ulaşması halinde NUN Okulları velilere dönüş yapar ve ortak bir saat belirler. Aday veliler bu ortak saat içerisinde, veli iletişim uzmanları eşliğinde NUN Okullarını gezebilir, okula dair daha detaylı bilgiye erişebilirler.