• NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, okullarında farklı sosyoekonomik gruplardan gelen öğrencilerin kaynaşmasını, onların kişilik gelişimi ve hayata hazırlanmaları açısından önemser. Bu sebeple, uygulanan burs politikası öğrencilere eşit haklar sağlamak üzerine kuruludur.

• Burs görüşmeleri, öğrenci kabul sürecinin bir parçasıdır. Bu sebeple ortaokul veya hazırlık sınıfı öğrencisinin akademik sınavı, ilkokul öğrencisinin ise yapılan atölye çalışmalarını ve tüm süreçleri olumlu tamamlamış olması şarttır.

• NUN Eğitim ve Kültür Vakfının öğrencilerine sağladığı burs imkânının oranları çeşitlilik göstermektedir. Bu oranların belirleyici faktörü ailenin gelir durumu, öğrencinin performansı ve burs kontenjanlarıdır.

• Yapılan akademik sınav bir bursluluk sınavı değildir; fakat burs oranının belirlenmesinde öğrencinin bu sınavda göstermiş olduğu başarı da etkilidir.

• Vakfın sağladığı burs desteği, yalnızca eğitim ve yurt masraflarını karşılamaktadır. Burs değerlendirmesi eğitim ve yurt masrafları için ayrı ayrı gerçekleştirilir. Öğrencinin kitap, kırtasiye, üniforma, servis veya yemek gibi ikincil masraflarını karşılamak ailenin sorumluluğundadır.

• Tüm bunlara ek olarak NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, okullarında okuyan kardeşlere % 10 indirim, kendi bünyesinde çalışan personellerin çocuklarına ise % 60 oranında burs imkânı sunmaktadır. 

Lisede Burs Olanakları 

Sanat Bursu – Görsel Sanatlar
Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sanatsal gelişim alanlarını da destekliyoruz. Sanat alanında farkındalık oluşturmak, sanatı yaşam biçimi haline getirmek ve kendilerini ifade etmelerine fırsat tanımak için bu alanda yetenekli öğrencileri kapsar. Burs öğrencinin lise eğitimini kapsayacak şekilde devam eder.

Başvuru Şartları
Okulda son üç eğitim yılı boyunca sanat kulüplerinde yer alan,

Ulusal ya da uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye sahip olan,

BİLSEM ya da benzeri MEB Bakanlığına bağlı kurumlarda üç yıl boyunca eğitim aldığını belgeleyenler burstan faydalanabilir.

Gerekli şartları sağlayan öğrenciler; uygulama sınavına katılacaktır.

*Burs sanat kurulu tarafından değerlendirilerek neticelendirilir.


Devam Şartları
Lise eğitimi boyunca okulda yapılan sanat etkinliklerinde etkin rol oynaması, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak başarı sağlaması ve her sene kişisel sergiler açması durumunda burs devam edecektir. Hazırlık sınıfı dâhil beş yıl boyunca devam şartlarını sağlaması gereklidir.

Bursun İptali
Öğrenci okulda gerçekleştirilen sanatsal faaliyetlere katkı sağlayamaz, her sene düzenli olarak yarışmalara katılmayıp, kişisel sergiler düzenleyemezse bursu iptal olur.

Spor Bursu – Beden ve Sağlık Eğitimi Zümresi
Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sportif başarılarının gelişimini de destekliyoruz. Burs imkânı; spor alanında farkındalık oluşturmak, beden ve ruh sağlığı gelişimini desteklemek ve sporu yaşam biçimi haline getirmelerine fırsat tanımak adına bu alanda yetenekli öğrencileri kapsar. Burs öğrencinin lise eğitimini kapsayacak şekilde devam eder.


Devam Şartları
NUN Okullarında faaliyet gösteren branşlarda ya da olimpik spor branşlarında derece alması yada milli sporcu olmuş olması,
Ulusal veya uluslararası yarışmalarda derece elde edenlere,
Son 2 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara,
NUN Okullarını temsil ederek katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmaları ilk üçte yer alarak başarılı olması halinde bir sonraki eğitim öğretim yılında, okul ve vakıf yönetiminin değerlendirmeleri sonucu burs almaya hak kazanır. Her eğitim öğretim yılında, öğrencinin Milli Takım oyunculuğu veya Okul Takımı oyunculuğu devam ettiği sürece burs otomatik olarak yenilenir.

Bursun İptali
Burs hakkı kazanan öğrenci, kabul edilmeyen öğrenci davranışlarını yapmaz. Öğrenci disiplin kuruluna sevk edilip uzaklaştırma cezası alırsa ve yılsonunda öğretmenler kurulu tarafından uzaklaştırma cezası kaldırılmazsa, burs hakkını kaybeder.
Burslu öğrenci tüm çalışmalarında, okul yaşantısında ve davranışlarında dürüstlük ilkesini koşulsuz olarak benimser ve uygular. Okul yaşantısına olumlu ve yapıcı katkıda bulunur: Etkinlikler, törenler, toplumsal hizmet çalışmaları, kulüp çalışmaları, öğrenci konseyi gibi çalışmalarda sorumluluk üstlenir ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirir.
Öğrenci her sene sportif başarısını devam ettirmekle sorumludur.
Öğrenci okuldaki takım çalışmalarına aktif katılım sağlamak zorundadır.
Bu davranışları gerçekleştirmeyen öğrencilerin bursu iptal edilir.

Sanat Bursu-Müzik
Okulumuz müzik kültürünün bir adım öteye taşınması ve okulumuzun kamuoyuna sanat yönüyle ön plana çıkar mahiyette yansıtılması için kendilerini müzik alanında geliştiren öğrencilere burs imkânı sağlamaktadır. Müziği aynı zamanda bir ihtisas sahası olarak gören ve bu anlamda çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerin, müzikteki başarıları tespit edilerek burs imkânlarından faydalandırılacaktır.

Başvuru Şartları
Yarı zamanlı konservatuvar veya uluslararası geçerli müzik programlarından birine devam etmesi (eğitimini belgelendirebileceği programlar),
Müzik alanında ulusal ya da uluslararası yarışmalarda dereceye girmiş olması,
Okul içerisinde ve okul dışında enstrümanı ile solo performans yaparak konser vermiş olması,

Gerekli koşullardan birini sağlayan öğrencilerin müzik bilgisi, genel müzik kültürü, temel duyumu, ses ve enstrüman seviyesinin tespiti için sınav yapılacaktır.


Devam Şartları
Okul içi ve dışında gerçekleşecek olan etkinliklerde aktif rol oynaması,
NUN Müzik Topluluğuna devam etmesi
Yıllık sanatsal etkinlik sunumu yapması,
Seviyesinin tespiti noktasında her dönem bir kez olmak şartıyla zümre tarafından sınava tâbî tutulması

Bursun İptali
Öğrenci,
NUN Müzik Topluluğundan ayrılırsa ve yıl içerisinde seviyesi yeterli bulunmazsa ve hedeflenen yıllık etkinlik düzeyini gerçekleştiremeyip, eğitim programının gerisinde kalırsa, bursu iptal olacaktır.