Ölçme Değerlendirme

NUN Okulları ölçme ve değerlendirme sistemi öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerimizin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirlememize yardımcı olur. Aynı zamanda dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencilerimiz için yeni hedefler çizmemizde bize yol gösterir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kayıt altına alınan sonuçlar, hazırlanan raporlar ışığında öğrenci, öğretmen ve velilerimize bildirilir. Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile programın düzenli olarak değerlendirilmesi, programımızın gerektiğinde iyileştirilmesine katkı sağlar.

Gerçekleştirilen ölçme-değerlendirmelerimiz, öğrencilerimizin dönüşümlü düşünme, paylaşma, becerilerini sergileme, kendi öğrenme süreçlerini keşfetme imkânı sağlar. Bizim için her öğrenci biriciktir ve farklı metotlar uygulamak onların öğrenme kapasitelerini arttırabilir. Ölçme-değerlendirmeler sayesinde öğrencimizin hangi yolla daha iyi öğrendiğini tanımlarız.

Ölçme-değerlendirmelerimiz öğretmenlerimizin öğretim ve öğrenme süreçlerine dair kanıt toplamalarına yardımcı olur. Bu çerçevede, öğretmenlerimizin plan yapmalarına, ölçüt belirlemelerine, dönüşümlü düşünmelerine ve rapor hazırlamalarına fırsat sunarız.

Ölçme-değerlendirmelerimiz, velilerimize çocuklarının öğrenmelerine ve gelişimine dair bilgi sunar ve çocuklarına nasıl bir destek vermeleri gerektiği hakkında fikir verir.

Ölçme-değerlendirme birimi olarak amacımız;

1.Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul idaresine geri bildirimde bulunmak,
2. Öğrencinin  performansı ile ilgili kayıt tutmak ve raporlamak,
3. Öğrencilerin  öğrenme sürecinde ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini ve nasıl hissettiklerini belirlemek,
4. Öğretimi bireyselleştirmek ve farklılaştırmak,
5. Öğrencinin kendi öğrenme sürecini değerlendirmesine fırsat vermek,
6. Öğrenme sürecini ve uygulamalarını güçlendirmek,
7. Programı sürekli olarak iyileştirmek.