İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi

NUN Okulları İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi multidisipliner bir yaklaşımla kurulmuş, öğrencilere inovasyon, araştırma ve geliştirme, teknoloji, girişimcilik/sosyal girişimcilik, sosyal bilimler ve evrensel insani sorunlara dair projeleri destekleyen bir bilim ve uygulama merkezidir. 

Öğrencilerimiz merkezimizde; yaratıcılık, iş birliği, iletişim, araştırma, eleştirel düşünme, problem çözme, analiz, programlama, dijital vatandaşlık, tasarım, üretim, liderlik, sorumluluk alma, gözlem, sunum, veri toplama ve yorumlama gibi temel becerileri geliştirme fırsatı bulurlar. 

Merkezimizin nihai hedefi, her bir öğrenci takımını, projelerini başarıyla hayata geçirerek liseden mezun etmektir. Bu süreçte, öğrencilere liderlik etmek ve onları geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek temel amacımızdır. 

EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI 
NUN Okulları İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi; 

  • Öğrencilere çeşitli öğrenme stillerine uygun, atölye ve laboratuvarlarla donatılmış bir ortam sunar.  
  • Son teknoloji ekipmanlarla desteklenen bu merkez, inovasyon ve girişimcilik eğitimleriyle teorik ve pratik bilgi sağlar.  
  • Gerçek dünya uygulamaları ve mentörlük programları, öğrencilerin proje geliştirme becerilerini artırır.  
  • Geniş endüstri ve akademik ağlar ile öğrenciler kariyer ve iş birliği fırsatlarına erişir.  
  • Bilimsel, etik ve girişimci yetkinliklere sahip mezunlar yetiştirir. 

NUN Okulları İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi (İGM) olarak temel amacımız, öğrencilerimizin multidisipliner bir yaklaşım, yaratıcılık, iş birliği, sosyal sorumluluk, merhamet, etkili iletişim, derinlemesine araştırma, eleştirel düşünme, analitik problem çözme, programlama ve etik değerlere dayalı hareket kabiliyeti gibi bir dizi temel beceri ve değeri edinmelerini desteklemektir.

Bu beceri seti, aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve toplumsal meselelere yenilikçi çözümler üretebilme, adaletli ve etik bir şekilde hareket edebilme, global ve dijital vatandaşlık sorumluluklarına sahip çıkabilme ve liderlik etme kapasitelerini de kapsamaktadır.

Merkezimizde geliştirilen öğrenci projeleri, sektördeki öncü danışma kurulumuz tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutulur. Bu süreçte, danışma kurulumuzun uzman görüşleri ve dikkatli puanlamalarıyla projeler optimize eder. Proje ekipleri, akademik yıl sonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarıyla başarılarına uygun ödüllerle taltif edilir.

Tüm öğrencilerimiz; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nın yayınladığı, evrensel 17 soruna çözüm getirmeyi amaçlayan projeleriyle İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi (İGM)’ye başvurmaktadır.

İLETİŞİM
[email protected]
LinkedIn
Instagram - İGM NUN Okulları